โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ซิตี้แคมปัส
เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

Hampton International School, City Campus
โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ซิตี้แคมปัส

21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, 10120

About us

Hampton International School, City Campus โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ซิตี้แคมปัส โรงเรียนนานาชาติใจกลางเมือง สาทร หลักสูตรอังกฤษผสม เรจจิโอ เอมิเลีย รับนักเรียนตั้งแต่ 18 เดือน ถึง 6 ขวบ ระดับชั้น Early Year ค่าเทอม อยู่ที่ 400,000 - 800,000 บาทต่อปี

Hampton International School โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ดำเนินการโดยธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอยู่ 2 แคมปัส ทั้งที่ แจ้งวัฒนะ และ สาทร เปิดการเรียนการสอนเป็น โรงเรียนนานาชาติ ใช้หลักสูตรอังกฤษที่ได้แรงบันดาลใจจากวิธีการสอนแบบ เรจจิโอ เอมิเลีย ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับการเตรียมพร้อมในการเผชิญโลกให้กับเด็กช่วงปฐมวัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นได้อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถของเด็กเอง

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน สอนเด็กจากทั่วโลกมากกว่า 1,000 คนด้วยกัน (วัยตั้งแต่ 18 เดือนจนถึง 6 ขวบ) จาก 25 ประเทศ รวมแล้ว 80% ของจำนวนนักเรียน ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เด็กไทยเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กชาติอื่นๆ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นเขียวขจีที่มีพื้นที่กว้างสำหรับเด็กโดยเฉลี่ยมากกว่า โรงเรียนนานาชาติ ทั่วไปถึง 30-50%

จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ Hampton International School จึงเป็น โรงเรียนนานาชาติ เพียงแห่งเดียวในแจ้งวัฒนะและ สาทร ที่ได้รับรางวัล ‘โรงเรียนอนุบาลดีเด่น’ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งประเทศไทย

“ที่ โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน เราเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีที่สุดเวลาที่พวกเขามีความสุข และเรายังเชื่ออีกด้วยว่าการเรียนรู้และผลพวงจากการเรียนรู้มีความสำคัญสำหรับการประเมินพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีวิธีการเรียนรู้มีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้น นั่นก็คือเพื่อให้พวกเขาเป็นคนใฝ่รู้ไปจนชั่วชีวิต”
ด้วยเหตุที่เราเห็นคุณค่าของการพัฒนาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นเนิร์สเซอรี่หรือชั้น Year 1 เราจึงมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมตามความจำเป็น เพื่อให้การเรียนรู้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังได้ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอนเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาพละศึกษา ภาษาไทยและดนตรีอีกด้วย
เรารอคอยให้คุณมาเยือน โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์การใฝ่เรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก และเพื่อจะได้สัมผัสสภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กด้วยตัวของคุณเอง
Cropped 2019 9 17 16 38 36
Cropped 2019 9 17 16 38 58
Cropped 2019 9 17 16 39 26
Cropped 2019 9 17 16 39 53

ปรัชญาการสอนของ Hampton International School

ปรัชญาการสอนของโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน คือการให้เสรีภาพแก่เด็กในการสำรวจค้นหาโลกของพวกเขาผ่านการเล่นและการคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าปรัชญานี้จะเป็นจริงได้ก็ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและกระตุ้น ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยที่ครูของเราให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคน และพร้อมที่จะสนับสนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยที่หลักสูตรได้รับการออกแบบมาในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว ที่หลากหลายและนำโดยคุณครู ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้และการเข้าสังคม ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาความสามารถของสมองทางด้านภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็กกับมัดใหญ่ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ของเด็กในชั้นสูงขึ้นๆให้กับเด็กๆ

โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันเปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้ความทะนุถนอม และความปลอดภัยแก่เด็กมาตั้งแต่ปี 2009

6 ข้อดีในการเรียนที่ Hampton International School

เราเชื่อว่าลูกๆ ของคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้ที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน และนี่คือข้อดี 6 อย่างที่พวกเขาจะมีและจะเป็นในอนาคต

  1. บรรยากาศแบบนานาชาติที่ช่วยหล่อหลอมและพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองของโลก เพื่อให้ลูกๆของคุณเติบโตขึ้นเป็นนักสื่อสารที่มีความมั่นใจในทางบวก เพื่อนร่วมงานผู้มองโลกในแง่ดีและเพื่อนร่วมทีมที่อดทน ผ่านประสบการณ์ในชั้นเรียนที่ไม่เหมือนใครของเราทั้งในและนอกห้องเรียน
  2. สร้าง Growth Mindset ด้วยการกระตุ้นให้ลูกๆของคุณกล้าคิด กล้าถาม และร่วมสนุกกับเพื่อนๆผ่านการสำรวจและการเล่น พวกเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเอง และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ขณะเดียวกันก็มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกใบนี้ในเชิงลึก ถึงพร้อมด้วยทัศนคติที่ดีในเรื่องการเรียนรู้
  3. จำนวนครูหลายคนต่อเด็กหนึ่งคน เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกคุณมากที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรเราจึงใช้ครูหลายคนต่อเด็ก 1 คน อย่างน้อยที่สุดคือเด็ก 1 คนต่อครู 5 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
  4. เรียนรู้นอกห้องเรียน เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความสำคัญพอๆกับคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้เราจึงจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนซึ่งใหญ่มากให้เป็นส่วนต่อขยายของห้องเรียน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมทั้งหลายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
  5. การเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของลูกคุณให้มีความรู้รอบด้าน เรามีกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายและน่าสนุก ซึ่งสอนโดยมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ให้เด็กๆ ได้เพิ่มพูนศักยภาพของตัวเอง
  6. ด้วยตารางเวลาที่น่าสนใจ ทำให้เวลาแต่ละวันในโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันครบครันทั้งความแปลกใหม่และน่าตื่นเต้น นอกจากวิชาในหลักสูตรที่เราสอนให้กับชั้น Early Year และ Key Stage 1 แล้ว เด็กๆยังจะได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการทำสวน ภาษาและวัฒนธรรมไทย การทำอาหาร การเล่นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เทนนิส ฟุตบอล ว่ายน้ำ/เล่นน้ำ ศิลปะแบบเรจจิโอ ดนตรี การแสดงและห้องสมุด
Cropped 2019 9 17 16 42 20

หนึ่งวันอันแสนสุขใน Hampton International School

เราจะเริ่มต้นวันใหม่แต่ละวันภายในสวนของโรงเรียน (8.00 น. - 8.30 น.) เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้ปรับตัวให้รับกับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนไปตลอดทั้งวัน พร้อมกับเพื่อนๆ และคุณครู และเป็นเวลาที่เด็กๆจะได้บอกลาผู้ปกครอง เพื่อเข้าสู่โลกแห่งความรู้ที่จะทำให้พวกเขาเรียนอย่างสนุกสนาน

ช่วงเวลาในโรงเรียนจึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่นักเรียนของเราจะได้เข้าร่วมสำรวจชีวิตกลางแจ้ง กิจกรรมและเกมส์การเล่นแบบสมมติ ตลอดจนถึงการร้องเพลงและเต้นรำด้วย

Cropped 2019 9 17 16 43 12

ตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน

8.15 น.   กิจกรรมขยับแขนขาในสวน

8.30 น.  กิจกรรมล้อมวง (เช่น ร้องเพลง เล่านิทาน)

9.00 น.  กิจกรรมรับประทานของว่างในสวน

9.30 น.   กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง

10.00 น. กิจกรรมศิลปะ/ดนตรี/พละศึกษา/เล่นน้ำ

11.00 น.  กิจกรรมภาษาและการรู้ภาษา/การรู้จักตัวเลข

11.30 น.  รับประทานมื้อกลางวัน

Cropped 2019 9 17 16 44 40

12.00 น. เวลากลับบ้านของนักเรียนแบบครึ่งวัน

12.30 น. กิจกรรมล้อมวง/เล่านิทาน/ร้องเพลง/เล่านิทาน

13.00 น. กิจกรรมทำอาหาร/สนุกกับวิทยาศาสตร์/ทำสวน

13.30 น. กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง

14.00 น. เวลากลับบ้านของนักเรียนแบบเต็มวัน

14.15 น.  กิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน

15.00 น. สิ้นสุดกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนได้เวลา
           กลับบ้าน

โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ซิตี้แคมปัส ที่สาทร

เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันจะได้เปิดแคมปัสแห่งที่สองขึ้นที่สาทร ซึ่งจะเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ พวกเขาจะได้เรียนรู้และเติบใหญ่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบโรงเรียนเล็กๆ ที่เป็นเสมือนครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวสำหรับนักเรียน

นับจากปี 2560 เป็นต้นมา ครอบครัวแฮมป์ตันอันเบ่งบานก็ได้กระตุ้นและส่งเสริมการเติบโตและความก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เป็นเพราะพวกเขานี่เองที่ประกอบสร้างเป็นบรรยากาศแบบนานาชาติที่มีความหลากหลายให้เป็นจริงที่สุด

แม้จะอยู่ใจกลางเมือง แต่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันก็ตั้งอยู่ในซอยที่เงียบสงบ รายล้อมด้วยธรรมชาติอันเขียวขจี และเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการหล่อหลอมเด็กวัย 18 เดือนถึง 6 ปี ให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพ

ทีมครูของเราเป็นนักการศึกษาที่มีความทุ่มเทและมีแพสชั่นในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่เด็กๆ ครูของเราทุกคนล้วนมีพื้นฐานด้านการสอนและมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในแต่ละชั้นเรียนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเด็กแต่ละคนที่เข้ามาในโรงเรียนของเรา

นักเรียนของเราทุกคนจะต้องผ่านเส้นทางการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจธีมของชั้นเรียนอันสุดแสนจะสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือน ผจญภัยไปกับจินตนาการอันบรรเจิด และเอาชนะความท้าทายที่อาจผ่านเข้ามา

วันทุกวันในโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ซิตี้แคมปัสแห่งนี้ ล้วนเป็นประสบการณ์ใหม่และน่าตื่นเต้น เราจึงขอเชิญผู้ปกครองและเด็กๆ เข้ามาแวะชมบรรยากาศการเรียนการสอนด้วยตาของคุณเอง

Cropped 2019 9 17 16 50 28

คำนิยม

“ก่อนเข้าเรียนที่ โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ลูกพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง แต่หลังจากเรียนที่นี่ ลูกก็เริ่มรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ได้เยอะเลย จนเดี๋ยวนี้ลูกพูดแต่ภาษาอังกฤษ”

“หลังจากเรียนที่ โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ลูกสาวฉันก็มั่นใจมากขึ้น เดี๋ยวนี้ลูกกล้าพูดกับเด็กคนอื่น และรู้จักหาเพื่อนใหม่ๆ”

Gallery