โรงเรียนนานาชาติ

Greenacre Internatioal School, Koh Samui
โรงเรียนนานาชาติกรีนเอเคอร์

108 หมู่ 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84140