โรงเรียนนานาชาติพัทยาฝรั่งเศส
โรงเรียนนานาชาติ

French International School - Pattaya
โรงเรียนนานาชาติพัทยาฝรั่งเศส

58/31 หมู่ 3 ตำบลพัทยาห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, 20150

About us

French International School of Pattaya โรงเรียนนานาชาติพัทยาฝรั่งเศส โรงเรียนานาชาติย่ายพัทยา ดำเนินการสอน หลักสูตร French national programs เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (Nursery) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 13) ค่าเทอม อยู่ที่ 540,000 - 790,000 บาท ต่อปี

French International School of Pattaya โรงเรียนนานาชาติพัทยาฝรั่งเศส ก่อตั้งโดย AEFE (Agency for French Education Abroad) โรงเรียนนานาชาติที่เด็กทุกสัญชาติได้มีโอกาสศึกษาใน หลักสูตร French national programs ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อในต่างประเทศได้หลังจากสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียน ด้วยจุดแข็งของ French International School of Pattaya , EFIP ที่นำเสนอเรียนรู้ในภาษาที่หลากหลาย ทันสมัย ทั้งภาษาอังกฤษ, จีน, ไทย โดยยังคงเน้นที่ภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาหลัก และได้รับการรับรองคุณภาพจาก DNB and baccalaureate และ the European framework of modern languages

โรงเรียนนานาชาติพัทยาฝรั่งเศส เราต้องการให้นักเรียนมีความเป็นอิสระทางความคิด ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย รู้จักการิเริ่มสร้างสรรค์ ปรับตัวเข้ากับโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Cropped 2020 3 3 12 31 47
Cropped 2020 3 3 12 32 5
Cropped 2020 3 3 12 32 24
Cropped 2020 3 3 12 32 46

หลักสูตรที่ French International School of Pattaya

ด้วยการจัดชั้นเรียนที่มีความพิเศษ ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการในการเรียนการสอน คุณครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง รู้จักเด็กแต่ละคนและสามารถตอบคำถามทุกคำถามที่เด็กถามได้ในระหว่างการเรียน

Kindergarten : a single cycle, fundamental to the success of all

จัดสรรการเรียนรู้ในรูปแบบสามภาษา ทั้งการเขียน การอ่าน รวมถึงฝึกฝนพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ใช้สภาพแวดล้อมเข้ามามีส่วนช่วยในการรับรู้ทั้งหลาย 

ทางโรงเรียนได้ปรับโครงสร้าง ให้เหมาะสมกับระดับอนุบาล มีการจัดสถานที่ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กนักเรียนทุกคน สร้างรากฐานการศึกษาและการเรียนรู้อันต่อยอดไปสู่อนาคตของนักเรียน

ด้วยความเอาใจใส่ที่พิถีพิถันมากของระดับชั้นอนุบาล ด้วยภารกิจหลัก คือการทำให้เด็กได้เรียนรู้ และพัฒนาบุคลิกภาพ จะส่งผลให้เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ การเรียนการสอนระดับอนุบาลจะส่งเสริมให้พวกเด็กๆ มีพลังเป็นของตนเอง ทำให้ความสามารถเรียนรู้และประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งในโรงเรียนและในที่อื่นๆ
Cropped 2020 3 3 13 16 42
Cycle 2: the fundamental learning cycle (CP, CE1-2)

French International School of Pattaya เชื่อว่าการเรียนรู้ คือ การตั้งคำถามกับโลกใบนี้ นอกจากนี้การรับรู้ทางภาษาเฉพาะภาษาที่ตัวเองคุ้นเคย จึงไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้บนโลกอันกว้างไกล ในระดับชั้น CP ถึง CE2 จึงเน้นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาให้เชี่ยวชาญทางการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาฝรั่งเศส รวมถึงมีบทเรียนที่สอนให้รู้จักตั้งคำถามกับโลก

Cycle 3: the consolidation cycle (CM1 - CM2, 6th)

ระดับชั้นที่เชื่อมโยงระหว่างประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อความต่อเนื่องในการสอนและความสอดคล้องของการเรียนรู้ ทำให้ได้มาซึ่งพื้นฐานแห่งความรู้ทักษะ และวัฒนธรรมร่วมกัน
Cropped 2020 3 3 13 25 24
Cropped 2020 3 3 13 25 54
Cycle 4: the deepening cycle (5th, 4th, 3rd)

นักเรียนจะค่อยๆ คุ้นเคยกับการศึกษาใหม่และจังหวะการสอนแบบใหม่นี้ เพื่อใช้ชีวิตในกรอบใหม่ที่พวกเขาเรียนรู้ที่จะถอดรหัส พัฒนาทักษะในสาขาวิชาต่างๆ ควบคู่ไปกับการประเมินอย่างสม่ำเสมอ เด็กๆ จะพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อและฝึกอบรมต่อไปตลอดชีวิต รวมถึงมีส่วนร่วมในสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี

The Lycée (High School): general and vocational education

การเตรียมการสำหรับการสอบอย่างเป็นทางการได้รับการยอมรับในระดับสากล :
● ประกาศนียบัตรระดับชาติของสิทธิบัตรเมื่อสิ้นสุดรอบ 4
● บัณฑิตทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญ
● สาขา MRCU ระดับมืออาชีพ (ลูกค้าสัมพันธ์ การขายการค้าและอาชีพการท่องเที่ยว)
● โปรแกรมที่ศึกษาเป็นโปรแกรมที่กำหนดไว้
Cropped 2020 3 3 14 9 20
Cropped 2020 3 3 14 9 40
Cropped 2020 3 3 14 9 51
French International School of Pattaya สร้างขึ้นบนพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร สามารถรองรับนักเรียนได้มากถึง 400 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - เกรด 12

สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน มี  20 ห้องเรียน (60 ตารางเมตร), ห้องปฏิบัติการ, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องสมุด, สระว่ายน้ำ 25 เมตร พร้อมบริเวณสำหรับเด็ก, สนามฟุตบอล, ฟุตบอลชายหาดและวอลเลย์บอลชายหาด สวนผักโรงอาหารสนามเด็กเล่นที่มีต้นไม้เรียงรายพร้อมพื้นที่เล่นและเส้นทางจักรยาน

กิจกรรมนอกหลักสูตร: กีฬาฟุตบอล, ว่ายน้ำ, ยิมนาสติก, กิจกรรมทางวัฒนธรรม (โรงละคร, ร้องเพลง, ภาษา)
Cropped 2020 3 3 14 8 57

การสมัครเรียนที่ French International School of Pattaya


ค่าเทอม French International School of Pattaya : Tuition and Fees
ผู้ปกครองที่สนใจเยี่ยมชม โรงเรียนนานาชาติพัทยาฝรั่งเศส
สามารถโทรติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 087-922-1410

Gallery