โรงเรียนนานาชาติดราก้อน
โรงเรียนนานาชาติ

Dragon International School
โรงเรียนนานาชาติดราก้อน

189 หมู่ 3 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี, 11130

About us

Dragon International School โรงเรียนนานาชาติดราก้อน โรงเรียนนานาชาติย่าน บางกรวย ดำเนินการสอนภายใต้หลักสูตร Singapore 's Curriculum ร่วมด้วยการสอน ภาษาจีน อย่างจริงจัง เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Preschool (early years), Nursery, Kindergarten, และ Primary อายุตั้งแต่ 8 เดือนถึง 12 ปี ค่าเทอม อยู่ที่ 150,000 - 300,000 บาทต่อปี

Dragon International School โรงเรียนนานาชาติดราก้อน โรงเรียนนานาชาติที่ดำเนินการสอนภายใต้หลักสูตร Singapore 's Curriculum ร่วมด้วยการสอนภาษาจีนอย่างจริงจัง เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ของที่โรงเรียนแห่งนี้จะมาในรูปแบบการเล่น ด้วยกิจกรรมมากมายที่ทั้งสนุกสนาน น่าสนใจ ปลูกฝังนิสัยช่างสำรวจ

โรงเรียนนานาชาติดราก้อน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Preschool (early years), Nursery, Kindergarten, และ Primary อายุตั้งแต่ 8 เดือนถึง 12 ปี ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่ดีเยี่ยม สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและจีน
Cropped 2020 2 20 17 6 2

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ Dragon International School


Dragon International School นำเสนอหลักสูตร Singapore based curriculum ที่ดำเนินการสอนโดยครูชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ภายใต้คำขวัญของโรงเรียนที่ว่า ‘Happy Learning การเรียนรู้ที่มีความสุข’ โดยเราได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสุข สำหรับนักเรียนครูผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่

อีกหนึ่งจุดเด่นของ Dragon International School คือ การนำเอาภาษาจีนเข้ามาใช้เป็นภาษาที่สาม โดยเริ่มสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 เป้นต้นไป
Cropped 2020 2 23 15 2 57
Cropped 2020 2 23 15 3 7
Cropped 2020 2 23 15 3 17
ในส่วนของกิจกรรม Dragon International School มีพื้นที่สีเขียว ให้เด็กๆ สามารถวิ่งเล่น ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆ กลางแจ้งโดยมีคุณครู พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

สำหรับเทศกาลต่างๆ ทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องไปกับแต่ละเทศกาล ทั้ง Christmas, Halloween, สงกรานต์, ลอยกระทง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันภายในโรงเรียนอีกด้วย
Cropped 2020 2 23 15 13 36
Cropped 2020 2 23 15 14 12

Gallery