โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ
โรงเรียนนานาชาติ

International School Bangkok - BASIS
โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ

2/1-2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, 10150

About us

BASIS International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติย่าน พระราม 2 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสอนด้วย หลักสูตรอเมริกัน ที่ปรับปรุงขึ้นมาแบบเฉพาะตัวในชื่อ BASIS Curriculum School network เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (grade 12) ค่าเทอม อยู่ที่ 540,000 - 790,000 บาท ต่อปี

BASIS International School Bangkok Story

BASIS Curriculum Schools เป็นหลักสูตรเฉพาะที่คิดค้นมาตั้งแต่ปี 1998 โดย Dr.Michael และ Olga Block นักวิชาการระดับโลกสาขาเศรษฐศาสตร์ พบว่า ความท้าทาย เป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา นำมาสู่การปฏิวัติหลักสูตรการเรียนสอนของ BASIS - the BASIS Curriculum
Cropped 2020 0 28 15 9 16
BASIS International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการสอนตั้งแต่ สิงหาคม 2019 เป็นโรงเรียนเบซิสลำดันที่ 35 ของโลก ที่ใช้การเรียนการสอนหลักสูตรอเมริกัน ที่ปรับปรุงขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะตัวในชื่อ BASIS Curriculum School network โดยนำเอาหลักสูตรชั้นนำจากทั่วโลกเข้ามาผสมผสาน เปิดสอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (grade 12) ได้รับรองมาตรฐานประกันคุณภาพโดยองค์กร Cognia (AdvancEd)

BASIS International School Bangkok BISB  ตั้งอยู่บนพื้นที่ 22 ไร่ ทำเลดีติดกับห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพระราม 2 ห่างจากทางลงทางด่วนพระราม 2 เพียง 5 นาที วิทยาเขตของ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ อยู่ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำสำหรับเด็กและสระว่ายน้ำมาตรฐาน FINA เพื่อการแข่งขัน 8 เลน (ขนาด 25 เมตร) ติดตั้งระบบน้ำเกลือและระบบควบคุมอุณหภูมิ, Sports Complex ขนาด 1,600 ขนาด 1600 ตารางเมตร ที่รองรับการเรียนการสอนและการแข่งขันกีฬาได้ทุกประเภท, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องวิศวกรรมศาสตร์, ห้องสมุด, โรงละครแบบปรับเวทีได้ (Blavkbox Theater) ที่ถูกออกแบบอย่างละเอียดลออ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทุกๆ องค์ความรู้ด้านการแสดง ทั้งการแสดงบนเวทีและเบื้องหลังการถ่ายทำ, "เรือนไทยทองสิมาวิชชาลัย" ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมไทย

และที่สำคัญที่สุด โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ เป็น โรงเรียนปลอดฝุ่นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ใช้ระบบ Pre Cool Fresh Air ป้องกัน PM 2.5 และส่งออกซิเจนเข้าทุกพื้นที่ภายในอาคาร 
Cropped 2020 0 29 10 26 47
Cropped 2020 0 29 10 27 17
Cropped 2020 0 29 10 27 36
ความคิดสร้างสรรค์, นวัตกรรมและการทดลอง เป็นรากฐานสำคัญของ BASIS Curriculum Schools ประกอบกับเนื้อความรู้แบบดั่งเดิมของชุมชมชนการเรียนทั่วโลก ทำให้นักเรียนมีความรู้อย่างลึกซึ้ง ในหลากหลายด้านทั้งวิทยาศาสตร์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยไม่ละเลยที่จะพัฒนาทักษะด้านวินัยและความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะควบคู่กันไป

ประเพณีและวัฒนธรรม ถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานการเรียนรู้ของ BASIS Curriculum Schools ทางเราได้มีการเสริมทักษะในปัจจุบันผสมผสานเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเรา พร้อมที่จะเชื่อมโยงโลกทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน และพร้อมรับมือกับอาชีพต่างๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป

หลักสูตรของเรา สร้างความรอบรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเรียนการสอนประกอบไปด้วยรายวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ภาษา, ศิลปกรรมศาสตร์และพลศึกษา
Cropped 2020 0 29 11 47 3

หลักสูตรเฉพาะของ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ BASIS Curriculum Schools

 Math and Science 

โปรแกรมการสอนวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักสูตร  BASIS Curriculum Schools ได้รับการยอมจากทั่วโลกในเรื่องความเข้มข้นของเนื้อหา นักเรียนได้รับการศึกษาภายใต้หลักสูตรของเรา จะสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับสูงเพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ทั้ง วิชาเคมี, ฟิสิกส์ และชีววิทยา ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป (เริ่มที่ grade 6)

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ใน โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ใช้  Saxon Math Curriculum ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนลึกสูงสุดถึงแคลคูลัส (Calculus)  ด้วยหลักการที่ว่านักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุดเมื่อหัวข้อที่กว้างถูกย่อยเป็นคำเล็กๆ และให้เวลากับนักเรียนได้ทำความเข้าใจ ฝึกโจทย์ ก่อนที่จะสอนเพิ่มสิ่งต่างๆ ต่อไป  บทเรียนตำราคณิตศาสตร์ของ Saxon จะมีการทบทวนบทเรียนเดิมเสมอๆ และมีโจทย์การบ้าน ที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนทักษะพื้นฐานแน่นพอ และเบซิสก็นำเอา Saxon มาใช้สอนแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเบซิส
Cropped 2020 0 29 12 15 46
Cropped 2020 0 29 12 16 2
 HUMANITIES: History and English 

Humanities หรือ การศึกษามนุษยศาสตร์ ตามหลักสูตรของโรงเรียน BASIS International School Bangkok เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานด้านการอ่าน, การเขียน โดยไม่ละเลยที่จะสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ทำให้นักเรียนของเรานั้นมีความรู้ในเชิงลึกที่ไม่เหมือนใคร มีความเข้าใจในวงกว้างเกี่ยงฃวกับช่วงเวลาต่างๆ ในประวัติศาสตร์ รวมถึงรากฐานของวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม

Gallery