โรงเรียนบางกอกพัฒนา
โรงเรียนนานาชาติ

International School Bangkok - Bangkok Patana
โรงเรียนบางกอกพัฒนา

643 ซอยลาซาล ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร, 10260

About us

Bangkok Patana School โรงเรียนบางกอกพัฒนา ตั้งอยู่ที่ ซอยลาซาล เขตบางนา เปิดการเรียนการสอน หลักสูตร British international (หลักสูตรอังกฤษ) ระดับชั้นเปิดสอนจะมีตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนถึง ระดับไฮสกูล หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี) ค่าเทอม อยู่ที่ระหว่าง 432,000 - 841,000 บาทต่อปี

Bangkok Patana School โรงเรียนบางกอกพัฒนา โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ หลักสูตรอังกฤษ (British international) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และถูกจัดว่าเป็นโรงเรียนานาชาติที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง โดยในอดีต โรงเรียนบางกอกพัฒนา ได้รับการก่อตั้งขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานท่านทูตจาก สหราชอาราจักร ที่เข้าใช้ชีวิตอยู่ภายในประเทศไทย ระยะแรกนั้นโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณถนนเพลินจิต ต่อมามีนักเรียนมากขึ้น จึงขยับขยายมาที่ช่องนนทรี จนกระทังปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่ ซอยลาซาล เขตบางนา
Cropped 2020 1 19 14 0 39

หลักสูตรที่ Bangkok Patana School 

"สิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นนักเรียนที่ โรงเรียนบางกอกพัฒนา
คือการได้สัมผัสกับมุมมองมากมายที่ทำให้การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่มีหลายมิติมากขึ้น"
 Primary School 

ระดับชั้นประถมศึกษา Bangkok Patana School ใช้วิธีการศึกษาแบบ British-based approach ของอังกฤษ เพื่อปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ ทั้งในด้านของการทำงานและการเล่นผ่านหลักสูตรที่กว้างขวางและมีความสมดุล

เราดูแลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย โรงเรียนบางกอกพัฒนา นำเสนอโปรแกรมที่สร้างสรรค์เชิงโต้ตอบ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและคุณลักษณะส่วนบุคคลให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมด้วยคณะครูที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น ด้านดนตรี, ศิลปะ, PE, ICT, วัฒนธรรมไทยและภาษาต่างประเทศ
Cropped 2020 1 19 14 52 28
Cropped 2020 1 19 14 52 43
Cropped 2020 1 19 14 52 57
 Secondary School 

ระดับมัธยมศึกษา ของ Bangkok Patana School  เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตือรือร้น พร้อมด้วยการนำเสนอทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการจัดการศึกษารอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับความเข้มงวดทางวิชาการ และสนับสนุนให้นักเรียนสามารถลงมือทำได้ เพื่อตอบสนองความท้าทายและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ อย่างเป็นอิสระ

ที่ โรงเรียนบางกอกพัฒนา เราเรียกนักเรียนช่วงอายุ 11 ปี หรือในระดับชั้น Years 7, 8 และ 9 ว่า Key Stage 3 ตามหลักสูตรการศึกษา National Curriculum ในวัยนี้จะเน้นการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและสมดุล เนื้อหาของหลักสูตร National Curriculum จะถูกการปรับเปลี่ยนให้คำนึงถึงการใช้ชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ทักษะและแนวคิดพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม

สำหรับ Years 10 และ 11 เป็นการเรียนตามระบบ the General Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือเทียบเท่ากับ IGCSE

โดยวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักเรียน Key Stage 4 จะเป็นการจัดหลักสูตรที่กว้างขวางและมีความสมดุลซึ่งเป็นรากฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับโปรแกรมการศึกษาระดับสูง
Cropped 2020 1 19 15 18 7
 Senior Studies - IB Programme 

นักเรียนระดับ Senior หรือ Years 12 และ 13 จะได้รับการเรียนในหลักสูตร International Baccalaureate Diploma Programme  การเรียนรู้ในระดับชั้นนี้มุ่งหวังที่จะได้เห็นนักเรียนเติบโต ในด้านความสามารถทางวิชาการและวุฒิภาวะ

The Senior Studies Programme ที่ Bangkok Patana School มุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งทางด้านวิชาการและสังคม นักเรียนของเราทุกคนจะต้องสามารถรับมือกับวิชาการต่างๆ ได้ ปรับตัวและยืดหยุนในแนวทางการเรียนรู้ มีไหวพริบสามารถพลิกแพลงความรู้ได้หลายทาง บริหารจัดการเวลาได้

สำหรับ IB Diploma นักเรียนจะเลือกหลักสูตรจากแต่ละกลุ่มวิชา รวมถึง TOK (Theory of Knowledge), CAS (Community Activities Service) สำหรับหลักสูตร IB นั้นจะวิชาเลือกน้อยลง เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนมากที่สุด
 
Cropped 2020 1 19 16 27 41
Cropped 2020 1 19 16 28 11

ค่าเทอม Bangkok Patana School

ดูรายละเอียนเพิ่มเติมได้ที่ : Admission & Tuition Fee