อาชีวศึกษา

การแพทย์แผนไทยนนทบุรี

106/22-25 อาคาร คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์สุพรหมอาศรม ซอย ทิมแลนด์ หมู่ที่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000, 11000