อาชีวศึกษา

ไทย-อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล

343/312-7 ถนนสุขา-ลำเจียก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230, 10230