อาชีวศึกษา

เพ็ญจิตต์การช่าง

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี