อาชีวศึกษา

สอนดัดผมธานินทร์

223 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800, 10800