อาชีวศึกษา

สอนภาษาอังกฤษ-อเมริกันและคอมพิวเตอร์บางกะปิ

3522 อาคารเดอะมอลบางกะปิ ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240, 10240