อาชีวศึกษา

เกริกเกียรติคอมพิวเตอร์

13/206 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240, 10240