อาชีวศึกษา

ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อนวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900, 10900