วัยเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญของการเจริญเติบโต เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต พระราชวงศ์เบลเยียม ก็เช่นกัน สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเปและสมเด็จพระราชินีมาทิลด์ทรงเล็งเห็นการณ์ไกล จึงทรงส่งพระโอรสธิดาแทบทุกพระองค์ทรงเข้าเรียนในสถาบันเดียวกัน เรามาดูกันค่ะว่า สมาชิกพระราชวงศ์เบลเยียมทรงศึกษาที่ใดบ้าง

ราชวงศ์เบลเยียม

เจ้าหญิงอลิซาเบธ

พระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเปกับสมเด็จพระราชินีมาทิลด์ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เฉลิมพระนามเป็น “ดัชเชสแห่งบราบันต์” และยังทรงเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งตามกฎมณเฑียรบาลของ พระราชวงศ์เบลเยียม ที่ถือสิทธิ์ของบุตรหัวปีเป็นหลัก

ในฐานะองค์รัชทายาท เจ้าหญิงเอลิซาเบธทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรกตั้งแต่ปี 2006 ขณะมีพระชนมายุเพียง 5 ชันษา และมักจะตามเสด็จพระราชบิดาไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่เสมอ ปัจจุบันทรงเป็นนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมเก่าแก่กว่า 400 ปี St John Berchmans College ในกรุงบรัสเซลส์ ทรงตรัสได้ 3 ภาษา คือ ดัทช์ ฝรั่งเศส และเยอรมัน

เจ้าชายเกเบรียล

ทายาทพระองค์ที่ 2 และพระโอรสพระองค์โตในสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเปกับสมเด็จพระราชินีมาทิลด์ โดยเจ้าชายทรงเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียน St John Berchmans College เช่นเดียวกับเจ้าหญิงอลิซาเบธ ดัชเชสแห่งบราบันต์ พระเชษฐภคินี

เจ้าชายเอ็มมานูเอล

ทายาทพระองค์ที่ 3 และพระโอรสพระองค์รองในสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเปกับสมเด็จพระราชินีมาทิลด์ หลังจากทรงศึกษาที่ St John Berchmans College สถาบันเดียวกับเจ้าพี่เจ้าน้อง ต่อมาทรงลาออกจากโรงเรียนดังกล่าว และทรงสมัครเข้าเรียนที่ Eureka School ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ โดยทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคดิสเล็กเซีย (Dyslexia) ซึ่งเป็นความบกพร่องในการอ่าน การเขียน การสะกดคำ อันมีสาเหตุจากความผิดปกติของการทำงานที่เซลล์สมองซีกซ้าย

เจ้าหญิงเอลีโอนอร์

พระธิดาองค์สุดท้องในสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเปกับสมเด็จพระราชินีมาทิลด์ ปัจจุบันทรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน St.John Berchmans College เช่นกัน

Powered by HELLO! Education