คนที่แต่ละองค์กร อยากร่วมงานด้วย ในอนาคตถึงแม้ว่าหุ่นยนต์จะกลายเป็นนวัตกรรมที่มีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้น แต่ก็มีบางงานที่ยังต้องอาศัยความสามารถของมนุษย์อยู่ และจากการวิจัยพบว่า แม้โลกอนาคตอาจต้องการความไฮเทค แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการความ hi-touch ของมนุษย์ด้วย แล้วเราจะต้องเป็นคนแบบไหนล่ะ องค์กรถึงจะมองหา และ อยากร่วมงานด้วย

ยุค 4.0 ต้องเป็นมนุษย์ Hybrid

นอกเหนือจากทักษะที่แข็งแรงอยู่ในตัวแล้ว คนที่จะอยู่รอดในโลกธุรกิจในอนาคตได้ ต้องเป็นคนที่มีความ Hybrid อยู่ในตัว สามารถทำงานสามอย่างได้ในตัวคนเดียว พร้อมอ้าแขนรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระตือรือร้น เปิดชีวิตให้กว้าง รับทุกมิติ และพัฒนาตัวเองอย่างเข้มข้น

คนแบบไหนที่องค์กรมองหา และอยากร่วมงานด้วย

โลกหมุนไว จึงต้องอาศัยทักษะเพื่อการอยู่ร่วม

ยิ่งไปกว่านี้ World Economic Forum ยังให้คำแนะนำอีกว่า ยังมี Top 10 Skills ที่ควรมี​ซึ่งใช้ได้กับทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกที่กำลังหมุนเร็วขึ้น และมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกสองหรือสามนาทีด้วย

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

อันดับแรกของทักษะที่เป็นที่ต้องการสูงสุดคือ ทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน คนจะเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยความผันแปรสูง และส่งผลกระทบในวงกว้าง แน่นอนว่าไม่มีแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นแนวทางสำเร็จรูป หรือแนวคิดทางการจัดการใดๆ มา‘ก็อปปี้’ได้อีกแล้ว

ทักษะในการคิดรวบยอด

ทักษะในการขมวดความคิดรวบยอด ด้วยข้อมูลข่าวสารที่จะมีเข้ามาอย่างถาโถม ความคิดรวบยอดจึงสำคัญมาก ต้องจับหัวใจให้ได้ ซึ่งในคนรุ่นใหม่จะมีปัญหานี้อยู่มาก ทั้งเรื่องจับประเด็นไม่ได้ และสมาธิสั้น

คนแบบไหนที่องค์กรมองหา และอยากร่วมงานด้วย

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่พัฒนาได้ ทักษะนี้สอดคล้องกับทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โลกในวันหน้าเป็นโลกที่ต้องรับมือกับปัญหาอย่างฉับไว ทั้งยังต้อง ‘พัฒนา’ สิ่งใหม่อย่างเฉียบคม เพื่อนำหน้าการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์จึงจะช่วยให้สามารถกำหนดเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้ แทนที่จะรับมืออย่างเดิม

อยู่ร่วมกันและสานประโยชน์

ทักษะในการอยู่ร่วมกับมนุษย์และสานประโยชน์ได้ เพื่อพัฒนาหรือรังสรรค์อะไรที่เป็นการสร้างคุณค่าใหม่

แตกต่างแต่ไม่แบ่งแยก

ทักษะในการอยู่ร่วมกับความหลากหลาย หรือคนที่แตกต่างจากเรามากๆ ได้ โลกในวันหน้าจะทลายกรอบการเป็นสังคมพหุนิยม เป็นคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปัจเจก คนรุ่นใหม่ท้าทายค่านิยม แนวคิด หรือจารีตเดิม สร้างแบบฉบับการใช้ชีวิตตน ความหลากหลายจึงเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ การยอมรับว่าความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดา ละเอียดอ่อนกับความรู้สึก รู้จักวัฒนธรรมที่ต่างไปทั่วทุกมุมโลก จึงจะทำให้การใช้ชีวิตในโลกอนาคตเป็นสุขและสานประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ที่ไม่จำเป็นต้องมี เป็น หรือชอบอะไรที่เหมือนกับเราเลย

คนแบบไหนที่องค์กรมองหา และอยากร่วมงานด้วย

เก่งเรื่องการบริหารอารมณ์

การมีแค่อีคิวยังไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในยุค 4.0  ต้องมีความฉลาดในการบริหารอารมณ์ด้วย ถ้ามีจะรุ่ง แต่ถ้าไม่มีจะร่วง เพราะทุกอย่างวิ่งเร็วไปหมด การได้ยินเสียงตัวเองเวลาโมโหและหยุดมันได้จึงจำเป็น

ฉลาดตัดสินใจ

ทักษะที่เจ็ดคือความฉลาดในการตัดสินใจ คนเราต้องตัดสินใจอยู่แล้วไม่ว่าจะในชีวิตประจำวัน หรือเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของตนในระยะยาว การตัดสินใจอย่างฉลาด คือการเสาะหา วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดทางเลือก ความเสี่ยง โอกาส เพื่อที่สุดท้าย การตัดสินใจที่ฉลาดจะให้ประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติคุณค่าและมูลค่า

ปฏิบัติอย่างเอาใจใส่

ทักษะในการบริการ ที่ครอบคลุมไปไกลกว่าการบริการลูกค้า หรือการบริการแบบทั่วไป แต่เป็นการปฏิบัติกับคนที่อยู่รายรอบตัวเราอย่างใส่ใจ ไม่ว่าจะพ่อแม่ เจ้านายลูกน้อง ลููกค้า ฯลฯ เพราะทุกๆ คนมีความหวังว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการหรือการปฏิบัติจากเราในแบบที่เขาชอบ

คนแบบไหนที่องค์กรมองหา และอยากร่วมงานด้วย

เป็นนักเจรจาต่อรอง

ทักษะที่เก้าที่ต้องมีคือเรื่องการเจรจาต่อรอง ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเรื่อง win-win มีจริงในโลกยูโทเปียเท่านั้น ในโลกธุรกิจที่แท้จริงแล้ว ดีลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้อง win some-lose some ต้องเฉือนเนื้อทั้งคู่ถึงจะได้ไป

ไหวพริบฉับไว

ทักษะสุดท้ายเป็นเรื่องของไหวพริบ ไหวพริบปฎิภาณเป็นความเฉียบคมของสมองและปัญญาในการรับรู้ แก้ไขปัญหา หรือใช้โอกาสเฉพาะหน้าในห้วงเวลาจำกัด จึงเป็นทักษะคัดกรองความสามารถอย่างดีเยี่ยมว่าเมื่อเผชิญสถานการณ์ไม่คาดฝันหรือวิกฤติ จะแสดงออกถึงไหวพริบอย่างแจ่มจ้า หรือว่าทึบตันจนปัญญา

ทุกทักษะพัฒนาได้

ทักษะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์มีติดตัวกันมาอยู่แล้ว แต่ด้วยวิถีชีวิตที่ต่างกันของแต่ละคน ทำให้มนุษย์ไม่ได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมด บางทักษะจึงฝ่อไปบ้าง แต่สามารถรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่และพัฒนาได้

คนแบบไหนที่องค์กรมองหา และอยากร่วมงานด้วย

very hi-tech, but very hi-touch

จะเห็นได้ว่าทักษะทั้งสิบนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งสิ้น และยังเป็นที่ต้องการอย่างมากแม้จะล่วงเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรม ดังนั้นเรื่องเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในยุค 4.0 จึงยังไม่ใช่อะไรที่ very robot เสียทีเดียว เพราะในนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จนั้น ความ very hi-tech ก็ยังต้อง very hi-touch กับมนุษย์ด้วย

Powered by HELLO! Education