ภาษารัสเซียเบื้องต้น กับอีก 3 คอร์สยอดฮิตเปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ววันนี้ที่ CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้นิสิตและบุคคลทั่วไปได้เรียนกันแบบฟรีๆ โดยรายวิชาที่เปิดมีดังต่อไปนี้

  • ภาษารัสเซียเบื้องต้น รุ่นที่ 3
  • English for Job Hunters รุ่นที่ 2
  • เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา (FOOD-WATER-ENERGY NEXUS) รุ่นที่ 2

ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 3 รายวิชาดังกล่าว เคยเปิดให้นิสิตและบุคคลทั่วไปได้ลงเรียนกัน ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวิชาภาษารัสเซียเบื้องต้น ที่เปิดเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ CHULA MOOC เพิ่มเติม : https://www.alleduguide.com/2019/05/16/chula-mooc/