หลายปีมานี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ มหาวิทยาลัยไทย กำลังเข้าสู่ภาวะขาลง มหาวิทยาลัยทั่วโลกต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมหาวิทยาลัยสัญชาติไทย เรามาดูกันว่าสถาบันการศึกษาเหล่านี้อยู่อันดับไหนบ้างในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของทั้ง 3 สถาบันนี้ เป็นการจัดอันดับที่มีการสำรวจอย่างเป็นกลาง

  • World University Ranking จัดโดย Times Higher Education โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ และจากการที่ผลงานของมหาวิทยาลัยนั้นได้รับการกล่าวถึงทั่วโลกอย่างไรบ้าง
  • QS Ranking จัดลำดับโดย TopUniversities.com ด้วยกรสำรวจความคิดเห็นของนักการศึกษาจำนวนมากเกี่ยวกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และคุณภาพการสอน
  • Best Global University Ranking จัดโดย USNews.com วิเคราะห์จากจำนวนเด็กที่เรียนจบ และจำนวนเด็กที่ยังคงเรียนต่อปี 2 นอกจากนี้ยังสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนมหาวิทยาลัยในเรื่องความสามารถของมหาวิทยาลัยด้วย