คณะเทคนิคการแพทย์ หรือคณะสหเวชศาสตร์ ชื่อคณะที่นักเรียนม.ปลาย โดยเฉพาะเด็กสายวิทย์ได้เห็นชื่อผ่านตากันมาบ้าง แน่นอนว่ายังมีอีกหลายคนยังที่ไม่รู้ว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนเหมือนกับแพทย์หรือเภสัชศาสตร์หรือเปล่า จบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนบ้าง รวมถึงจบมาแล้วทำงานอะไร วันนี้เรามารู้จักกับคณะนี้ให้มากขึ้นกัน

เทคนิคการแพทย์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

เทคนิคการแพทย์ (Medical technologist) เป็นสาขาวิชาชีพที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการรักษาของคุณหมอ มีหน้าที่ในการตรวจสอบระบบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและการติดตามการรักษา เช่น การตรวตสารชีวเคมีในเลือด, ปัสสาวะ, น้ำคัดหลั่ง, เซลล์เม็ดเลือด, การตรวจวิเคราะห์พยาธิ, การตรวจแยกชนิดและการทดสอบยาปฎิชีวนะ, การตรวจภูมิคุ้มกันต่างๆ ในร่างกาย การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา และไวรัสที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการวิเคราะห์สารเสพติดและสารพิษในร่างกาย ในอาหาร และในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ยาบ้า เฮโรอีน สารตะกั่ว และสารปรอท เป็นต้น

รู้จักกับ คณะเทคนิคทางการแพทย์ เรียนอะไร จบไปทำงานอะไรได้บ้าง

คณะเทคนิคการแพทย์ การเรียนจะเน้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วไป แต่จะไม่ลึกเท่าหมอ โดยจะเน้นหนักไปที่พวกเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • โลหิตวิทยา เรียนตั้งแต่ส่วนประกอบต่างๆ ของเลือดตั้งแต่เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด จนไปถึงโรคทางระบบเลือดมากมาย และก็วิธีการตรวจวิเคราะห์โรคเหล่านั้น
 • ธนาคารเลือด เรียนประวัติศาสตร์ของการให้เลือดจนวิธีการในปัจจุบัน และก็โรคต่างๆ ที่เป็นผลพวงจากการรับเลือดซึ่งก็ต้องเรียนการตรวจวิเคราะห์ด้วยเหมือนกัน
 • แบคทีเรีย ของอาณาจักรแบคทีเรีย โดยเฉพาะพวกแบคทีเรียก่อโรคซึ่งเยอะมากๆ เลย
 • ไวรัส เรียนคล้ายกับแบคทีเรีย เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนมารู้จักกับไวรัสแทน เป็นวิชาที่พี่ชอบที่สุดเลย
 • เคมีคลินิก สารและอิเล็กโทรไลท์ต่างๆ ในร่างกาย กรด-เบสในร่างกาย วิตามิน แร่ธาตุ การปรับสมดุลต่างๆ ของระบบร่างกาย และก็โรค ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคเกาต์ โรคกระดูก และอีกมากมาย
 • ภูมิคุ้มกัน เรียนพวกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานั่นเอง แต่อาจารย์จะพาน้องๆ ลงลึกไปถึงว่าเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแล้วปุ๊บ สิ่งที่ร่างกายเราจะตอบสนอง จะกระตุ้นการปล่อยสารอะไรออกมาบ้าง

เทคนิคการแพทย์ ในทุกๆ รายวิชาจะมีพาร์ตเลกเชอร์ ก็คือการนั่งเรียนฟังบรรยายในห้อง กับพาร์ตแล็บ เป็นการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆ เสมือนว่าเรากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องแล็บของโรงพยาบาลจริงๆ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในไทยมีดังต่อไปนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ฯลฯ

จบ คณะเทคนิคการแพทย์ แล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • นักเทคนิคการแพทย์
 • นักวิจัย
 • นักรังสีเทคนิค
 • นักทัศนมาตรศาสตร์
 • เซลล์ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ครู/อาจารย์