สมัยนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่ อินโฟกราฟิก สวยๆ ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆ ว่า การนำข้อมูลที่มีจำนวนมากและซับซ้อนมาแปลความหมาย จัดเรียงใหม่เป็นรูปภาพที่สวยงามเข้าใจง่าย กลายเป็นที่นิยมของคนในยุคนี้ไปแล้ว ทำให้คนที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ Infographic จึงกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำคอร์สออนไลน์เผยแพร่บนเว็บไซต์ Thai MOOC สอนการออกแบบ Infographic (Infographic Design) เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนได้เพิ่มพูนทักษะในการออกแบบอินโฟกราฟิก

เรียนทำ อินโฟกราฟิก ฟรี กับคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่เรื่องของความหมายความสำคัญของอินโฟกราฟิก องค์ประกอบต่างๆ และรูปแบบของงานอินโฟกราฟิก ไปจนถึงวิธีการ ขั้นตอนการสร้าง การออกแบบอินโฟกราฟิก รวมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องในการออกแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์

แน่นอนว่าคอร์สเรียนนี้สอนบนออนไลน์ ในรูปแบบ Self-Pace ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนในเว็บไซต์ได้ตามเวลาที่สะดวก จะเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

ที่สำคัญคอร์สฟรี และลงเรียนกันได้ทุกคน

อินโฟกราฟิก (Infographic Design)

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนการออกแบบ Infographic (Infographic Design) สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ : https://thaimooc.org/courses/course-v1:SWU-MOOC+swu011+T2_2018/about?fbclid