สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่กำลังก้าวเข้าสู่สนามสอบ เพื่อแย่งชิงที่นั่งในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่ง SAT เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งๆ น้องๆ สามารถเริ่มสอบได้ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และการสอบนี้เป็นการสอบที่ไม่จำกัดอายุ หากเริ่มสนใจกันแล้ว เรามารู้จักกับ SAT ให้มากขึ้นกันค่ะ

SAT คืออะไร รวมข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ SAT

SAT (Scholastic Aptitude Test)

ข้อสอบมาตรฐานสากล ที่ใช้ในการวัดทักษะความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยการสอบนั้น สามารถสอบได้ประมาณ 4 ครั้งต่อปี ผลคะแนนสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถใช้สมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และสามารถใช้ยื่นสมัครในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยไทยได้อีกด้วย

ข้อสอบ 2 Parts

○ Evidence-Based Reading & Writing

เป็นการสอบวัดทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ชุด

 • Reading มี 52 ข้อ
 • Writing and Language มี 44 ข้อ จาก 4 บทความ
 • คะแนนเต็ม 800
 • เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 40 นาที

○ Mathematics

สอบวัดทักษะการคิดคำนวน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ชุด

 • Math Test – Calculator
  มี 38 ข้อ เป็นทั้งแบบ Choice และ เติมคำตอบ สามารถใช้เครื่องคิดเลขช่วยคำนวณได้
 • Math Test – No Calculator
  มี 20 ข้อ เป็น Choice 16 ข้อ และเติมคำตอบ 4 ข้อ โดยห้ามใช้เครื่องคิดเลข
 • คะแนนเต็ม 1,600 (Part ละ 800 คะแนน)
 • ตอบผิดไม่ติดลบ
 • เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 20 นาที

SAT คืออะไร รวมข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ SAT

SAT Subject Test

SAT Subject Test หรือ SATII การสอบวิชาเฉพาะ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยวิชาที่เปิดก็มีด้วยกันหลายวิชา ดังต่อไปนี้

○ Mathematics (ในระดับที่ยากกว่าใน SAT I)

 • Mathematics Level 1
 • Mathematics Level 2

○ Science

 • Chemistry
 • Physics
 • Biology E/M

○ History & Social Studies

 • U.S. History
 • World History

○ English

 • Literature

○ Reading ONLY

 • French
 • German
 • Modern Hebrew
 • Spanish
 • Italian
 • Latin

○ Reading & Listening

 • French with Listening
 • German with Listening
 • Spanish with Listening
 • Chinese with Listening
 • Korean with Listening
 • Japanese with Listening

ข้อสอบ SAT Subject Test จะมีเวลาในการสอบวิชาละ 60 นาที โดยจะเป็นการเลือกคำตอบแบบ Multiple Choice เปิดสอบประมาณ 5 ครั้ง ต่อปี แต่ละครั้งสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 3 วิชา

การเลือกสอบในรายวิชาต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับ Requirement ของคณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่น้องๆ สนใจ ดั้งนั้นควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อย และผลคะแนนสอบนั้นสามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นเวลา 2 ปี

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ ได้ที่ collegeboard