แม้การเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรอินเตอร์ ในมหาวิทยาลัยไทยจะมีต้นทุนที่สูงกว่าการเรียนหลักสูตรปกติ แต่ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่เลือกศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาในประเทศ ด้วยเหตุผลที่ไตร่ตรองแล้วว่าการศึกษาในรูปแบบอินเตอร์นั้น จะสามารถส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในชีวิตการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

และนี่คือ 5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ใครๆ ก็เลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยไทย

  1. ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา เรียนรู้วิธีคิด ตลอดจนถึงการฝึกปฏิบัติจริง
  2. รูปแบบการเรียนการสอนปิดโอกาสให้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ มีส่วนร่วมในการอภิปรายด้วยเหตุและผลมากกว่าการตั้งหน้าตั้งตาเรียน เรียนรู้วิธีคิดในแบบสากล โดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงต่างแดน
  3. มีเครือข่ายการศึกษาระดับโลก เนื่องจากมักจะมีความร่วมมือด้านวิชาการหรือ MoU ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศกับต่างประเทศ ทำให้ได้ต่อยอดกับโอกาสที่เปิดกว้างขึ้น
  4. ได้เรียนรู้ภาษาที่สาม เกือบทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ มีความพยายามสนับสนุนนักศึกษาของตนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจ หรือการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  5. พร้อมปรับตัวรับนโยบายการเปิด ASEAN ที่มีแนวคิดว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว ทั้งยังมีความร่วมมือกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น