จะมีสักกี่ครั้ง ที่นักเรียนม.ปลาย จะได้เข้าไปใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 2B-KMUTT โครงการ สร้างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาลุย เข้ามาสร้างผลงานวิจัยด้วยตัวเอง ที่งานนี้นอกจากจะได้ลงมือทำจริงๆ แล้ว ถ้ามีผลงานดีมีสิทธิรับรับโควตาเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย

โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17 ได้แล้วตั้งแต่ 1 สิงหาคม-29 กันยายน 2562

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/2b-kmutt-17

2B-KMUTT โครงการสร้างนักวิจัย ผลงานดีรับโควตาเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย

2B-KMUTT คืออะไร

 • ใช้ชีวิตเกือบ 30 วัน ในมหาวิทยาลัย
 • ลงมือทำงานวิจัยด้วยตัวเอง
 • หนทางสู่โควตาคณะในฝัน

โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับม.ปลาย (ม.4-ม.5) ก้าวเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานวิจัย รวมถึงได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้มากยิ่งขึ้น

2B-KMUTT โครงการสร้างนักวิจัย ผลงานดีรับโควตาเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย

ได้โควตาสำหรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ?

อีกหนึ่งจุดประสงค์ของโครงการ 2B-KMUTT ก็คือ “คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

ซึ่งโครงการนี้จัดว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ เพราะเป็นโควตาที่ได้จากทางมหาวิทยาลัยโดยตรง และไม่ต้องผ่านการสอบใดๆ จากส่วนกลาง

2B-KMUTT โครงการสร้างนักวิจัย ผลงานดีรับโควตาเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย

ไปเข้าค่าย 2B-KMUTT โครงการนี้ต้องทำอะไรบ้าง

ค่าย 2B-KMUTT ไม่ได้เป็นแค่ค่ายที่ให้ความสนุกสนานหรือพาน้องๆ นักเรียนมาทำความรู้จักกับคณะ ภาควิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ค่ายนี้มีความจริงจังในการ “สร้างสรรค์งานวิจัย” หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ “น้องๆ ต้องเข้ามาทำโครงงาน” นั่นเอง

ซึ่งความพิเศษของการทำโครงงานกับ 2B-KMUTT ก็คือ น้องๆ นักเรียนจะอยู่ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมถึงมีนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้เข้าไปทำงานวิจัยในภาควิชาต่างๆ ได้ใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของทางมหาวิทยาลัย

เรียกได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่มาเข้าค่ายน้องๆ จะรู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเลยค่ะ

2B-KMUTT โครงการสร้างนักวิจัย ผลงานดีรับโควตาเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย

เลือกลุ่มวิจัยที่ชอบ ให้ตรงกับภาควิชาที่อยากเข้า

ด้วยความที่ 2B-KMUTT เป็นโครงการเพื่อทำงานวิจัยโดยตรง ซึ่งนักเรียนที่เข้ามาทำงานวิจัยหรือโครงงานก็สามารถเลือกกลุ่มวิจัยได้ตามความสนใจของตนเอง โดยในโครงการมีกลุ่มวิจัยให้เลือกถึง 10 กลุ่มวิจัย ได้แก่

 • กลุ่มวิจัยที่ 1 พลังงาน
 • กลุ่มวิจัยที่ 2 หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรกล
 • กลุ่มวิจัยที่ 3 อาหารและสุขภาพ
 • กลุ่มวิจัยที่ 4 คอมพิวเตอร์และ IT
 • กลุ่มวิจัยที่ 5 มัลติมีเดียและอาตส์
 • กลุ่มวิจัยที่ 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์
 • กลุ่มวิจัยที่ 7 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มวิจัยที่ 8 วัสดุ
 • กลุ่มวิจัยที่ 9 การก่อสร้างและขนส่ง
 • กลุ่มวิจัยที่ 10 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ในแต่ละกลุ่มวิจัยก็จะมีแบ่งย่อยหัวข้อโครงงานไปอีกตามความรับผิดชอบของภาควิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ต้องเลือกให้ตรงกัน เพราะตัวของนักเรียนเองจะได้เข้าไปใช้ชีวิตคลุกคลีภายในภาควิชานั้น ซึ่งถ้าได้ทำโครงงานร่วมกับภาควิชาที่ตนเองสนใจ ก็จะส่งผลดีกับตัวเองและส่งผลต่อการตัดสินใจในอนาคตอีกด้วย

รายละเอียดของกลุ่มวิจัยและหน่วยงานที่รับผิดชอบ >> https://drive.google.com/file/d/1ATcJ4wEAmEiTPv9Dg7eXZ0lHNInVSz1l/view

2B-KMUTT โครงการสร้างนักวิจัย ผลงานดีรับโควตาเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย

สิ่งที่ได้รับจากค่าย 2B-KMUTT

นอกจากที่น้องๆ นักเรียนจะได้ทำงานวิจัยที่คิดขึ้นมาสำเร็จด้วยตัวเองแล้ว การได้ก้าวเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตลอดเวลาเกือบหนึ่งเดือน ยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ นักเรียนกว่า 150 -180 คนจากทั่วประเทศ สร้างมิตรภาพใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

รวมถึงได้รู้ตัวเองล่วงหน้าว่า ภาควิชาที่สนใจนั้นตรงกับความชอบจริงๆ หรือไม่ ทำให้ได้มีโอกาสคิดทบทวนก่อนที่เลือกคณะ เลือกภาควิชาที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ให้ตรงกับความเป็นตัวเองได้มากที่สุด

2B-KMUTT โครงการสร้างนักวิจัย ผลงานดีรับโควตาเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย

สมัครเข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4–5
 • นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1–2
 • นักเรียนจากต่างประเทศ Grade 10-11
 • สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17 ได้แล้วตั้งแต่ 1 สิงหาคม-29 กันยายน 2562
 • ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/2b-kmutt-17