การสอบ IGCSE คืออะไร สำคัญต่อการศึกษาในอนาคตแค่ไหน

การสอบ IGCSE คืออะไร สำคัญต่อการศึกษาในอนาคตแค่ไหน

การสอบ IGCSE การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรได้รับการยอมรับหรือวางมาตรฐานเอาไว้ในเครือสหราชอาณาจักร หรือ ระบบอังกฤษ ซึ่งสามารถสอบได้ทั้งนักเรียนไทยและนานาชาติ ซึ่งคะแนนสอบ IGCSE จะนำไปใช้พิจารณาเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติของประเทศไทย และยังสามารถใช้ได้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วโลก การสอบ IGCSE คืออะไร การสอบIGCSE นั้น จะต้องเลือกสอบ 5 วิชาด้วยกันโดย 5 วิชานี้ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐาน ฟัง, พูด, เขียนภาษาอังกฤษ และอีก 2 วิชาเฉพาะ ที่สามารถเลือกสอบได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ทั้ง 5 วิชา ที่เลือกสอบนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น Core และ...
รู้จักกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร มารู้จักกับมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 แต่เดิมเป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากนั้นจึงได้ยกฐานะขึ้นมาเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร” นั้น ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลก และทรงเคยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อน คณะที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : เกษตรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ / การจัดการทรัพยากรดิน / เทคโนโลยีชีวภาพ / พืชสวน /...
คณะจิตวิทยา คืออะไร ต้องเรียนที่ไหน จบมาแล้วทำงานอะไร

คณะจิตวิทยา คืออะไร ต้องเรียนที่ไหน จบมาแล้วทำงานอะไร

จิตวิทยา ศาสตร์ที่ว่าด้วย การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์ คณะจิตวิทยา จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อนำเอาความรู้ประยุกต์กับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมในครอบครัว, ระบบการศึกษา รวมถึงการช่วยรักษาและปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต เรามาดูกันว่า การศึกษาจิตวิทยา คืออะไร ต้องเรียนคณะไหน มีมหาวิทยาลัยใดที่สอนบ้าง และเมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง สาขาต่างๆ ของ จิตวิทยา จิตวิทยาทั่วไป : ศึกษากฎเกณฑ์เบื้องต้นของพฤติกรรม ว่าด้วยหลักการทั่วไปทางจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา : ศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนและวิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ โดยนำหลักทางจิตวิทยามาใช้ จิตวิทยาคลินิก : เป็นการศึกษาจิตวิทยาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค และการให้บริการบำบัดรักษาคนที่มีปัญหาทางจิต เช่น ปัญหาการก่ออาชญากรรม, การติดยาเสพติด เป็นต้น จิตวิทยาอุตสาหกรรม : ค้นหาวิธีการและหลักการของจิตวิทยาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจต่างๆ ตลอดจนศึกษาผลของสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานด้วย จิตวิทยาพัฒนาการ...
คอร์สเรียนฟรี จาก Google

คอร์สเรียนฟรี จาก Google สนใจด้าน Digital Marketing ห้ามพลาด

คอร์สเรียนฟรี จาก Google สำหรับผู้ที่สนใจงานด้าน Digital Marketing หรือ การตลาดออนไลน์ โดยคอร์สทั้งหมดนี้เปิดสอนโดย Google Digital Garage เป็นประโยชน์มากทั้งกับคนที่กำลังสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง ทำธุรกิจออนไลน์ หรือจะต่อยอดการทำงานบริษัทเอเยนซี่โฆษณา จะมีคอร์สไหนที่น่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลย Fundamentals of Digital Marketing เรียนรู้พื้นฐาน Digital Marketing ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก Interactive Advertising Bureau Europe และ The Open University เรียนครบได้ Certificate ด้วยนะ เรียนได้ที่...
TCAS Portfolio 10 หน้า ต้องมีอะไรบ้าง เพื่อให้เข้าตากรรมการ

TCAS Portfolio 10 หน้า ต้องมีอะไรบ้าง เพื่อให้เข้าตากรรมการ

ในการคัดเลือก TCAS รอบแรกที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนส่ง TCAS Portfolio 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก ทำให้เกิดข้อสงสัย ถกเถียงกันไปว่าทั้ง 10 หน้า นั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าแตะละมหาวิทยาลัยย่อมกำหนดเนื้อหาต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป หรือไม่บางแห่งก็ปล่อยอิสระไม่กำหนดหรือบังคับอะไรเลยก็เช่นกัน ดังนั้นเรามาดุกันคร่าวๆ ดีกว่าว่าใน TCAS Portfolio 10 หน้า นั้นน้องๆ นักเรียนควรจะมีเนื้อหาอะไรในนั้นบ้าง และควรเตรียม Port อย่างไรจึงจะเข้าตากรรมการ สิ่งที่จะต้องมีใน TCAS Portfolio หน้าที่ 0 : หน้าปก (ไม่นับรวมใน 10...
ระบบ TCAS 63 สอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่

ระบบ TCAS สอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ ลดรอบ ลดรูปแบบ ข้อสอบใหม่

ระบบ TCAS คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ที่เริ่มใช้กันมาสักระยะนึงแล้ว สำหรับปัจจุบัน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เผยรายละเอียดการปรับรูปแบบของการคัดเลือกนี้ โดยจะค่อยๆ ปรับไปทีละน้อย จนถึง TCAS66 เบื้องต้นจะมีการลดรอบ ลดรูปแบบ ไปจนถึงการปรับรูปแบบข้อสอบใหม่ ซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกัน TCAS63 รูปแบบการคัดเลือก : 5 แบบ รอบการสมัคร : 5 รอบ (Portfolio, โควต้า, รับตรงร่วม, Admission, รับตรงอิสระ) TCA64 รูปแบบการคัดเลือก : 5 แบบ ...
covid-19-reinvent-global-education-system-with-educational-technology

โรงเรียน มหาวิทยาลัย หยุดการสอนผลจาก COVID-19 ผลักดันเรียนออนไลน์

โรงเรียน มหาวิทยาลัย หยุดการสอน จากสถานการณ์ COVID-19 โดยเปลี่ยนแผนเป็นเน้นการเรียนออนไลน์แทน ขณะนี้ทั่วประเทศสั่งปิดสถานที่ต่างๆ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม หรือจนกว่าสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จะมีทิศทางที่ดีขึ้น ตามประกาศของรัฐบาล เพื่อรักษาความปลอดภัย และ สุขอนามัยของนักเรียนนักศึกษา หลังจากที่รัฐบาลที่ประกาศแล้ว โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไปเป็นการเรียนออนไลน์ หรือทางไกล เพื่อป้องกันการระบาดของโรค หลังจากที่ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต่างได้กังวลใจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสปอดอักเสบโคโรนา (Coronavirus) หรือ COVID-19 ทั้งในเรื่องของสุขภาพ และ ความปลอดภัย หรือแม้กระทั่งทิศทางของการศึกษา วันนี้ได้มีประกาศออกมาชัดเจนจากทางรัฐบาลแล้วว่า...
SAT Exam 'College Board' แถลงรับมือ Coronavirus

SAT Exam ‘College Board’ แถลงรับมือ Coronavirus

ยกเลิกการสอบ SAT อย่างเป็นทางการ ประกาศจาก SAT Exam 'College Board' แถลงรับมือสถานการณ์ Coronavirus โดยยกเลิกการจัดการสอบ SAT ในเดือนพฤษภาคมเนื่องจาก Coronavirus  สำหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังเตรียมตัวสอบวัดระดับ และเก็บคะแนนต่างๆ เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย อย่างตึงเครียดในขณะนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือ Coronavirus ตัวล่าสุดนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และ การเข้าถึงสถานศึกษาของนักเรียน ที่สำคัญนักเรียนทั้งหลายยังต้องรับมือกับความกังวลภายในจิตใจ เนื่องจากต้องคอยรับข่าวสารเรื่องของการสอบต่างๆ แน่นอนว่านักเรียนจำนวนไม่น้อยกำลังเฝ้ารอประกาศของทั้งภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบและการจัดการสอบ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งจากโรงเรียนหลักสูตรไทย และโรงเรียนนานาชาติ หลายคนเลือกที่จะยื่นเข้าในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา...
SAT คืออะไร รวมข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ SAT

SAT คืออะไร รวมข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ SAT

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่กำลังก้าวเข้าสู่สนามสอบ เพื่อแย่งชิงที่นั่งในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่ง SAT เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งๆ น้องๆ สามารถเริ่มสอบได้ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และการสอบนี้เป็นการสอบที่ไม่จำกัดอายุ หากเริ่มสนใจกันแล้ว เรามารู้จักกับ SAT ให้มากขึ้นกันค่ะ SAT (Scholastic Aptitude Test) ข้อสอบมาตรฐานสากล ที่ใช้ในการวัดทักษะความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยการสอบนั้น สามารถสอบได้ประมาณ 4 ครั้งต่อปี ผลคะแนนสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถใช้สมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และสามารถใช้ยื่นสมัครในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยไทยได้อีกด้วย ข้อสอบ 2 Parts ○ Evidence-Based Reading & Writing เป็นการสอบวัดทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ข้อสอบแบ่งออกเป็น...
2B-KMUTT โครงการสร้างนักวิจัย ผลงานดีรับโควตาเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย

2B-KMUTT โครงการ สร้างนักวิจัย ผลงานดีรับโควตาเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย

จะมีสักกี่ครั้ง ที่นักเรียนม.ปลาย จะได้เข้าไปใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 2B-KMUTT โครงการ สร้างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาลุย เข้ามาสร้างผลงานวิจัยด้วยตัวเอง ที่งานนี้นอกจากจะได้ลงมือทำจริงๆ แล้ว ถ้ามีผลงานดีมีสิทธิรับรับโควตาเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17 ได้แล้วตั้งแต่ 1 สิงหาคม-29 กันยายน 2562 ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/2b-kmutt-17 2B-KMUTT คืออะไร ใช้ชีวิตเกือบ 30 วัน ในมหาวิทยาลัย ลงมือทำงานวิจัยด้วยตัวเอง หนทางสู่โควตาคณะในฝัน โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับม.ปลาย (ม.4-ม.5) ก้าวเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานวิจัย รวมถึงได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้มากยิ่งขึ้น ได้โควตาสำหรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ? อีกหนึ่งจุดประสงค์ของโครงการ 2B-KMUTT ก็คือ...
อยากเรียนอินเตอร์ เข้ามหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ ต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง

อยากเรียนอินเตอร์ เข้ามหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์ ต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง

ภาษาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆ คนเริ่มให้ความสนใจ หลักสูตรนานาชาติ หรือที่ใครๆ เรียกกันจนติดปากว่า "ภาคอินเตอร์" ก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น แต่การที่จะเข้าศึกษาในภาคอินเตอร์นั้นจะต้องมีการสอบต่างๆ เพิ่มเข้ามา เรามาดูกันค่ะ ว่าการจะเข้ามหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ จะต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง เลือกสูตรนานาชาติ ภาคอินเตอร์ ที่ตัวเองสนใจ ศึกษาหาข้อมูล เลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจ เพราะแต่ที่ก็มีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาที่แตกต่างกันไป อาจจะมีวิชาเฉพาะที่ต้องสอบเพิ่มเติม หรือต้องทำพอร์ตที่เน้นไปในด้านต่างๆ เฉพาะทาง น้องๆ ควรศึกษาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวอย่างตรงเป้าหมายค่ะ ภาคอินเตอร์ ต้องมีผลสอบอะไรบ้าง แน่นอนว่าแต่ละสาขาก็จะมีเกณฑ์การรับนักศึกษาในภาคอินเตอร์ที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วทางมหาวิทยลัยจะกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการไว้ 3 ข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของระดับม.ปลาย หากวันที่เปิดรับสมัครผลคะแนนเทอมสุดท้ายยังไม่เรียบร้อย ให้ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยใน 5 เทอมการศึกษายื่นไปก่อน สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมปลาย หากเป็นน้องๆ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศหรือมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ไม่สามารถมีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลายได้ น้องๆ สามารถใช้ผลสอบอื่นๆ...
เพิ่มโอกาสเป็นหมอ ขอเพียงผ่าน BMAT

เพิ่มโอกาสเป็นหมอ ขอเพียงผ่าน BMAT

ในการสอบเข้าเรียนแพทย์ทุกวันนี้ มีตัวช่วยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง นั่นคือการสอบ BMAT (BioMedical Admission Test) ซึ่งเป็นข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งสถาบันชั้นนำในประเทศไทยเริ่มเปิดรับคะแนน BMAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งใช้ในการสอบ TCAS รอบ1 (รอบ Portfolio) เพื่อวัดทักษะหลากหลายมากขึ้น โดยไม่ได้เลือกเด็กจากทักษะด้านวิทย์-คณิตเพียงอย่างเดียว แต่เลือกเด็กจากทักษะหลายด้าน เช่น ทักษะทางด้านภาษา สังคม จิตอาสา ความเป็นผู้นำ หรือ Passion จึงเป็นการเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้กับคนที่เก่งด้านภาษา หรือคนที่ชอบทำกิจกรรม ถ้าเทียบอัตราการแข่งขันแล้ว...