ข้ามฟากมาทางขั้วโลกใต้ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะออสเตรเลียนั้นมีมหาวิทยาลัย 5 แห่งที่ติดอันดับ

University of Melbourne

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1853 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศออสเตรเลียอันดับสองรองจาก University of Sydney มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Melbourne รัฐ Victoria เป็นมหาวิทยาลัยที่คงคุณภาพและชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน จึงได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับใน Times higher Education ปี 2018 ให้เป็นอันดับ 32 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มีสาขาที่โด่งดังได้แก่ สาขาการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Australian National University

หรือชื่อย่อ ANU ก่อตั้งในปี 1946 ตั้งอยู่ ณ กรุง Canberra เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ANU มีความโดดเด่นในด้านการวิจัยเป็นหลัก ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 48 ของโลก โดยเป็นอันดับ 33 ในสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเป็นอันดับที่ 23 ของโลกด้านสังคมศาสตร์

University of Sydney

เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียและในแถบ Oceania (ซึ่งประกอบไปด้วยออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะแถบแปซิฟิกตอนใต้) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1850 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นในด้านศิลปะโดยเฉพาะสาขาดนตรี Times Higher Education จัดให้การเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของ University of Sydney อยู่ในอันดับ 58 ของโลก

University of Queensland

หรือ UQ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1909 ตั้งอยู่ในเมือง Brisbane ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Queensland มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศดีเพราะอยู่ติดกับแม่น้ำบริสเบน หลักสูตรที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ MBA ในปี ค.ศ.2018 นิตยสาร The Economist ได้จัดอันดับให้หลักสูตร MBA ของ Queensland Business School อยู่ในอันดับ 1 ของภูมิภาคและเป็นอันดับ 16 ของโลก

University of New South Wales

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1949 ตั้งอยู่ในชานเมือง Sydney และยังมีวิทยาเขตอยู่ที่กรุง Canberra อีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยเน้นสอนหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ตลาดงานได้ หลักสูตรที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยนี้คือ AGSM MBA ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและติดอันดับ 54 สำหรับหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดยหนังสือพิมพ์ The Financial Times ประจำปี ค.ศ.2018

และ TOP 8 ด้านการวิจัย

นอกจากมหาวิทยาลัยทั้งห้าแห่งดังกล่าวแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่งของออสเตรเลียที่ติดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า TOP 8 ของประเทศ ซึ่งจุดประสงค์เบื้องต้นของการเป็น TOP 8 นั้นก็คือ การร่วมมือกันทางด้านการวิจัย อย่างไรก็ตาม TOP 8 ของออสเตรเลียยังหมายความถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศอีกด้วย มหาวิทยาลัยอีก 3 แห่งดังกล่าวประกอบด้วย

Monash University

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1958 เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในออสเตรเลีย (ประมาณ 62,000 คน) ตั้งอยู่ในเมือง Melbourne และมีโปรแกรมที่เปิดสอนในประเทศอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ประเทศจีน (กวางโจว) ประเทศอินโดนีเซีย (จาการ์ตา) ประเทศศรีลังกา (โคลัมโบ) สำหรับหลักสูตรเด่นๆ ของที่นี่คือ แพทยศาสตร์

University of Adelaide

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1874 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 3 ของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในรัฐ South Australia ซึ่งมีเมือง Adelaide เป็นเมืองหลวง มหาวิทยาลัยมี 5 วิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วรัฐ สาขาวิชาที่เปิดสอนและมีชื่อเสียงของ University of Adelaide ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรกรรมทางด้านอาหารและไวน์ วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรม กฎหมาย และศึกษาศาสตร์

University of Western Australia

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1911 ตั้งอยู่ในเมือง Perth ในรัฐ Western Australia เป็นอีกหนึ่งในมหาวิทยาลัยใน ออสเตรเลีย ที่เปิดสอนหลากหลายวิชา เช่น Water Resource Engineering (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) หรือ Dentistry (ทันตกรรม) และที่น่าสนใจคือเป็นที่ตั้งของ The Berndt Museum of Anthropology ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย จัดแสดงผลงานศิลปะชั้นเลิศและประวัติศาสตร์ของชาวอะบอริจิน (Aborigine) ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลียอีกด้วย

Powered by HELLO! Education