สำหรับการทำงานและการเรียน บ่อยครั้งที่เราจะต้องออกไปนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ให้กับคนหมู่มากได้รับรู้ ทักษะในการเล่าเรื่องราว (Storytelling) ให้น่าสนใจ ดึงดูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังคล้อยตามในสิ่งที่เราพูดจึงถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญ

Pixar สตูดิโอแอนิเมชันระดับโลกที่ฝากผลงานการ์ตูนไว้มากมาย แถมยังทำออกมาได้สนุกสนาน เนื้อหาลึกซึ้งกินใจ ซึ้งผลงานทั้งหมดของ Pixar ที่ออกมานั้นล้วนมีรากฐานมาจาก Storytelling ที่แข็งแรงทั้งนั้น เพราะการทำการ์ตูนก็คือการเล่าเรื่องราวในรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

เรียน Storytelling ฟรี กับคอร์สออนไลน์จาก Pixar และ Khan Academy

จนตอนนี้ทาง Pixar ได้จัดทำหลักสูตร Storytelling การเล่าเรื่องเพื่อสร้างคอนเทนต์มาให้ได้ลงเรียนกันแบบฟรีๆ โดยหลักสูตรนี้ทุกคนสามารถลงเรียนได้ในรูปแบบอนไลน์ เพียงแค่ลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

Storytelling

โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้ทาง Pixar ได้สรุปออกมาไว้เป็น 6 Topic ด้วยกัน

  • We are all storytellers
  • Character
  • Story structure
  • Visual language
  • Film grammar
  • Pitching and feedback

และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ : https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar/storytelling?fbclid=IwAR3HH3TYbTenUrF0F2IR-B0PSdi4XqBIemx7RzJckDxte0LZNl0Cd5SWz_Q