หลายๆ คนบอกว่า ให้ลูกเรียน โรงเรียน ใกล้บ้านเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ไม่ใช่กับผู้ปกครองชาวอังกฤษส่วนใหญ่ ที่เลือกจะส่งให้ลูกไปเรียนในโรงเรียนมัธยมที่อยู่ห่างไกลจากบ้าน เพื่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดีกว่าเดิม

ผู้ปกครองชาวอังกฤษมากกว่า 60% เลือกโรงเรียนที่ห่างไกลจากบ้าน โดยให้เหตุผลว่า โรงเรียนเหล่านั้นมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีกว่าโรงเรียนในละแวกบ้าน ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่โรงเรียนที่อยู่ใกล้จะเป็นตัวเลือกอันดับแรกเสมอ

ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจาก อัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่บอกได้ว่าเด็กในโรงเรียนที่ได้รับความนิยม (ที่อยู่ไกล) สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้มากกว่า ทำให้ผู้ปกครองที่มองผลลัพธ์ในระยะยาวเลือกที่จะมองข้ามโรงเรียนใกล้ตัวไป

และนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุผลอื่นๆ ประกอบเข้ามาตั้งแต่เรื่องของสวัสดิการและสังคมต่างๆ ที่ผู้ปกครองคำนึงถึง โดยสามารถบอกได้ว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านของคุณภาพทางการศึกษาก็จะมีเรื่องของการดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาด้วยเช่นกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้ปกครองส่วนมากยอมเสียสละเวลาในการเดินทางไปรับ-ส่งลูกไกลๆ เพราะทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ นั่นเอง

ถ้าหากว่ากันตามความเป็นจริงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของความใกล้หรือไกลของบ้านกับโรงเรียน แต่เป็นเรื่องของการเลือกสรรสิ่งดีๆ ให้กับบุตรหลาน ซึ่งถ้าโรงเรียนที่อยู่ในละแวกบ้านเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีก็ถือว่าเป็นเโชคดีของครอบครัวนั้นๆ แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะโชคดีเช่นกัน

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงวนเวียนกลับมาที่เรื่องของความเหลื่อมล้ำของคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งก็ไม่ต่างจากปัญหาที่ประเทศไทยของเรากำลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน แล้วคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่ล่ะ คุณเลือกที่จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ใกล้หรือไกลบ้านกันคะ?

ที่มา : BBC