ทุนแลกเปลี่ยน อีกหนึ่งความฝันของเด็กมัธยมหลายๆ คน การได้ไปใช้ชีวิตในต่างแดนเพื่อฝึกภาษา ออกไปหาความท้าทายต่างๆ ค้นหาตัวตนและสะสมประสบการณ์ชีวิต เพื่อเป็นการสานฝันของน้องๆ วัยมัธยม allEDUGUIDE ได้รวบรวม 5 ทุนแลกเปลี่ยน โครงการระยะสั้นสำหรับเด็กมัธยม มาให้น้องๆ ได้ศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ ชอบทุนไหนเลือกแล้วกรอกใบสมัครเลย

รวม 5 ทุนแลกเปลี่ยน โครงการระยะสั้นสำหรับเด็กมัธยม

โครงการ AFS

โครงการยอดฮิตที่เราคุ้นชื่อกันดีอย่าง AFS (โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ) โครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่มีเครือข่ายกระจายอยู่กว่า 50 ประเทศทั่วโลก รับตัวแทนเยาวชนไทยไปศึกษารวมถึงพักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ระยะเวลาประมาณ 1 ปี

ค่าใช้จ่าย : 350,000 – 1,150,000 บาท

ประเภทของทุน

 • ทุนทั่วไป
 • ทุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

การสอบ : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • เกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2547 (เปลี่ยนแปลงตามปีที่สมัคร)
 • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5
 • ต้องไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน
 • มีความประพฤติดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 ไม่ติด 0, ร, มผ และมส

ข้อจำกัด

นักเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

สำหรับปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.afsthailand.orgwww.facebook.com/afsthailandofficial

รวม 5 ทุนแลกเปลี่ยน โครงการระยะสั้นสำหรับเด็กมัธยม

โครงการ YES

YES เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีชื่อย่อจาก Youth Exchange Scholarship เปิดรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี (ระดับมัธยมศึกษา) เพื่อไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวต่างชาติเป็นระยะเวลา 1 ปี YES มีเครือข่ายกระจายอยู่ 21 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้นๆ

ค่าใช้จ่าย : ประมาณ 240,000 บาท

การสอบ : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 15-18 ปี
 • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5
 • มีความประพฤติดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20 ขึ้นไป

สำหรับปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ตอนนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.yesthailand.org, www.facebook.com/yesthailand

โครงการ SEA

Student Exchange Association (SEA) โครงการแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักและความต้องการในการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศภายในโรงเรียนรัฐบาลตามระดับชั้นที่เหมาะสม และได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัคร (Host Family) ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด

ค่าใช้จ่าย :  336,500 – 787,000 บาท

ประเภทของทุน

 • ทุน SEA Full Grant ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนกว่า 500,000 บาท
 • ทุน SEA Half Grant ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน
 • ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน
 • ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน

การสอบ : สอบข้อเขียน (100 ข้อ Grammar 50 ข้อ และ Reading 50 ข้อ) และสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 14-17 ปี
 • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5
 • มีความประพฤติดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ไม่ติด 0, ร, มผ และมส

สำหรับปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ตอนนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : seathailand.org, Student Exchange Association

รวม 5 ทุนแลกเปลี่ยน โครงการระยะสั้นสำหรับเด็กมัธยม

โครงการ YFU

YFU  หรือ Youth For Understanding International Exchange องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เก่าแก่อีกองค์กรหนึ่งของโลก เป็นองค์กรเอกชนด้านการศึกษาที่ให้โอกาสกับเยาวชนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในโลก

รับทั้งนักเรียนทั่วไปและนักเรียนทุกแลกเปลี่ยน 100%

การสอบ : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติของนักเรียนทุน 100%

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 14-17 ปี
 • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
 • มีความประพฤติดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป ไม่ติด 0

สำหรับปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ : http://yfuth.learning-inter.org/uploads/News/YFU_High_School_Program_20_21.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : yfuth.learning-inter.org, YFU Thailand Office

รวม 5 ทุนแลกเปลี่ยน โครงการระยะสั้นสำหรับเด็กมัธยม

โครงการ IEE

IEE โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จุดเด่นของโครงการ IEE คือนักเรียนจะได้รับบริการเตรียมทักษะทางด้านต่างๆ จากโครงการฟรี ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน, เรียนประวัติศาสตร์อเมริกา, เรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ฟรีอีกเช่นกัน

ค่าใช้จ่าย : ประมาณ 380,000 – 590,000 บาท

การสอบ : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 14-17 ปี
 • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3-4-5
 • มีความประพฤติดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ไม่ติด 0

สำหรับปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ตอนนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : ieethailand.com, โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน – IEE Thailand