ในความเป็นจริง ใช่ว่ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกจะตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น จะว่าไปแล้วมหาวิทยาลัยระดับ TOP10 ของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่านั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และ Oxbridge ก็คือชื่อของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

Oxford Skyline

OXBRIDGE

เป็นชื่อรวมของสองมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติและเก่าแก่ของโลกคือ University of Oxford และ University of Cambridge ทั้งยังสื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพทางสังคมชั้นสูงอีกด้วย ลักษณะพิเศษสุดที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีร่วมกันก็คือ

  1. ทั้งสองแห่งมีอายุกว่า 800 ปีซึ่งถือว่าเก่าแก่ที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมดของอังกฤษ
  2. ทั้งสองแห่งมีโครงสร้างทางสถาบันและระบบการจัดการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เนื่องจาก University of Cambridge นั้นตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าของ University of Oxford ที่รวมตัวกันและนำระบบทั้งหมดของ University of Oxford ไปใช้
  3. ทั้งสองแห่งประกอบด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ
  4. ทั้งสองแห่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยระดับ TOP10 ของโลก

University of Oxford

ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่า University of Oxford เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1096 หลังจากพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 ออกคำสั่งห้ามมิให้ชาวอังกฤษเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีส ซึ่งเป็นที่นิยมกันในสมัยนั้น บรรดานักศึกษาและนักวิชาการจึงพากันไปรวมตัวกันที่เมือง Oxford ปี ค.ศ.1167 University of Oxford จึงถือกำเนิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์

University of Oxford มีเกียรติภูมิอันยาวนานเช่นเดียวกับอายุที่เก่าแก่ของตน มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และอื่นๆ ล้วนแต่ใช้ University of Oxford เป็นต้นแบบในการพัฒนาทั้งในเรื่องรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ระบบการศึกษา วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษาและครูอาจารย์

วารสาร Research Forthnight ซึ่งเป็นนิตยสารที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรป ได้ยกให้ University of Oxford เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในอังกฤษในด้านศักยภาพการวิจัย นอกจากนี้ University of Oxford ยังมีหลากหลายภาควิชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เช่น ภาควิชาเคมีและภาควิชา Classics (ภาษาและวรรณคดีกรีกและลาติน) สถาบันบริหารธุรกิจซาอิด (Said Business School) ของ University of Oxford ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันบริหารธุรกิจที่โตเร็วที่สุดของยุโรป และสามารถจัดหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจหลักสูตร 1 ปีได้ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร

Times Good University Guides ได้ยกย่องให้ University of Oxford เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนวิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีได้ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษ ยังยกย่องให้ University of Oxford เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอังกฤษอีกด้วย

University of Cambridge

ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge มีความเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจาก University of Oxford และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสูงที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายในโลกคือ 81 รางวัล University of Cambridge ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1209 โดยกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาที่ย้ายจาก University of Oxford

University of Cambridge เป็นหนึ่งในหลายๆสถาบันการศึกษาในโลกที่ได้รับการจับตามองในยุคที่ประเทศโลกเสรีพยายามพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของเยอรมนีที่มีฮิตเลอร์เป็นผู้นำ ในยุคนั้น มีการเคลื่อนไหวทางวิชาการคึกคักเนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณจำนวนมหาศาล

และเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ แล้ว University of Cambridge ได้เปรียบในด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเนื่องจากรากฐานทางด้านนี้ที่มีความเข้มแข็งมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอังกฤษ

10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ

ยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งของอังกฤษที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และหลายแห่งก็ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากการจัดอันดับของ The Complete University Guide ที่รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย Mayfield ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการจัดอันดับที่ละเอียดที่สุดของอังกฤษ

มหาวิทยาลัย TOP 10 เหล่านี้ นอกเหนือจาก University of Oxford และ University of Cambridge ที่ติดโผดังกล่าว ได้แก่

Imperial College London

หรือชื่ออย่างเป็นทางการ The Imperial College of Science, Technology and Medicine เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์ เพราะได้รับรางวัลด้านการวิจัยจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ Times Higher Education ได้จัดอันดับให้ Imperial College เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกอันดับ 8 และอยู่ในอันดับ 10 ของโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และอันดับ 5 ของโลกด้านการแพทย์

London School of Economics and Political Science

หรือชื่อเดิม London School of Economics (LSE) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1895 ตั้งอยู่ในเมือง London เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ นักศึกษาของสถาบันนี้จึงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการเงินและการเมืองทั่วโลก

Durham University

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1832 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ จากผลสำรวจ Financial Times Online MBA   พบว่า หลักสูตร MBA ของ Durham University อยู่ในอันดับ Top 3 ของอังกฤษและ Top 9 ของโลก

University of St. Andrews

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ Scotland และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 3 ของสหราชอาณาจักร (รองจาก University of Oxford และ University of Cambridge) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1413

นอกจากนี้ เจ้าชายวิลเลี่ยม ดยุคแห่งเคมบริดจ์ ยังทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกด้วย จากผลสำรวจของ Times Higher Education พบว่า University of St Andrews ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ Top 50  ของโลกในด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

University of Warwick

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1965 เป็ฯมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงด้านการวิจัย จึงได้รับการประเมินจาก Research Assessment Exercises ว่าดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงมากด้านการเรียนธุรกิจ ซึ่งหนังสือพิมพ์ Financial Times จัดอันดับให้ Warwick Business School เป็นสถาบันสอนด้านธุรกิจที่ดีที่สุดอันดับ 41 ของโลก

University College London (UCL)

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1826 นับเป็นวิทยาลัยแบบสหวิทยาการที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของอังกฤษ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านสาธารณสุขอย่างมาก Times Higher Education ได้จัดอันดับให้เป็น Top 20  มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

Lancaster University

หรือชื่ออย่างเป็นทางการ The University of Lancaster ก่อตั้งในปี ค.ศ.1964 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องงานวิจัยเป็นหลัก และมีชื่อเสียงด้านภาษาศาสตร์เป็นอย่างมาก จากผลสำรวจของ Times Higher Education พบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์อันดับ 55 ของโลกในปี 2018

University of Bath

หรือชื่อเดิม Bath University ก่อตั้งในปี ค.ศ.1964 ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่สามารถเข้ามาอยู่ใน TOP 10 ได้อย่างรวดเร็ว เพราะอัตรางานวิจัยที่ค่อนข้างสูง หลักสูตรที่น่าสนใจของ Bath คือ MBA เพราะได้รับการจัดอันดับให้เป็นติดหนึ่งใน 20 หลักสูตรที่ดีที่สุดในยุโรป จาก  QS World University Rankings

Powered by HELLO! Education