ในอเมริกานั้น นอกจากกลุ่ม Ivy League แล้ว ยังมีกลุ่มอื่นๆ ที่พ่วงคำ Ivy เป็นชื่อกลุ่มอีกด้วย เช่น Little Ivies (หรือ Potted Ivies ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านศิลปศาสตร์) มีความเชื่อมโยงกับ Ivy League โดยตรง

ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 8 แห่งจาก Ivy League บวกกับมหาวิทยาลัยอีก 3-4 แห่ง โดย 2 แห่งที่ถูกรวมไว้ในกลุ่ม Ivy Plus เสมอคือ Stanford University และ MIT

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยอีกสองแห่งที่ถูกรวมไว้ใน Ivy Plus แบบไม่สม่ำเสมอ กล่าวคือ บางข้อเขียนอาจจะรวมทั้งสองแห่งไว้ ในขณะที่อีกข้อเขียนหนึ่งอาจจะรวมอีกแค่แห่งเดียว มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งดังกล่าวคือ University of Chicago และ Duke University

View of the east entrance to the Main Quad at nighttest 2test 3

Stanford University

นี่คือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นอันดับ Top 3 ของโลก ตั้งอยู่ที่เมือง Stanford รัฐ California ก่อตั้งปี ค.ศ.1891 โดย Leland Stanford ซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐและสมาชิกวุฒิสภาแคลิฟอร์เนีย มีชื่อเดิมว่า Leland Stanford Junior University โดยเป็นชื่อที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชายที่เสียชีวิตจากไข้ไทฟอยด์

จากการจัดอันดับของ Times Higher Education พบว่า Stanford ติดอันดับ TOP 10 ของโลกในทุกสาขาวิชาที่มีการจัดอันดับ สำหรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเฉพาะในอเมริกานั้น Stanford ยังได้รับการขนานนามเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำทางเทคโนโลยีควบคู่ไปกับ MIT และ Caltech อีกด้วย

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นอันดับ Top 5 ของโลก ตั้งอยู่ที่เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts ก่อตั้งปี ค.ศ.1861 เพื่อตอบสนองการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศจนได้รับการขนานนามเป็นผู้นำแห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของโลก

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน MIT ได้ผลิตบุคลการที่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักการเมือง ผู้บริหาร นักเขียน นักบินอวกาศ และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก MIT เป็นที่รู้จักสูงสุดในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี (รองจาก Caltech และ Princeton – Times Higher Education)

University of Chicago

ก่อตั้งปี ค.ศ.1890 ตั้งอยู่ในเมือง Chicago รัฐ Illinois มหาวิทยาลัยนี้ได้ชื่อว่าเป็น “teacher of teachers” เนื่องจากมีศิษย์เก่าจำนวน 1 ใน 7 ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ตามสถาบันต่างๆ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีสำนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับโลกอยู่ 2 สำนักคือ สำนักเศรษฐศาสตร์ชิคาโกและสำนักสังคมวิทยาชิคาโก สำหรับสาขาสังคมวิทยานั้นถือได้ว่า University of Chicago เป็นมหาวิทยาลัยแรกของโลกที่มีคณะสังคมวิทยา

แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยนี้มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลเป็นจำนวนมากทั้งในฐานะศิษย์เก่า อาจารย์ หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยภาพรวมแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันที่ผลิตผู้ได้รับรางวัลโนเบลจำนวนมากที่สุดของอเมริกา

Duke University

ตั้งอยู่ที่เมือง Durham รัฐ North Carolina ในปี ค.ศ.1838 จากการจัดอันดับประจำปี 2013 ของนิตยสาร US  News & World Report ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของอเมริกาพบว่า มหาวิทยาลัยนี้เป็นอันดับ 8 ของประเทศในหลักสูตรปริญญาตรี

และจากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings ประจำปี 2012-2013 พบว่า Duke University เป็นอันดับ 22 ของโลก นอกจากนี้ หากพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา Duke University  ติด TOP 20 ของโลกในหลายสาขา เช่น ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (อันดับ 14) แพทย์ (อันดับ 7) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (อันดับ 11) และสังคมศาสตร์ (อันดับ 16)

Seven Sisters

เป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยสตรีที่ขึ้นชื่อเรื่อง Liberal Arts ทางฝั่งอีสต์โคสต์ของอเมริกา โดยเริ่มจากการที่ Mount Holyoke College, Vassar College, Smith College และ Wellesley College จัดประชุมเพื่อถกกันเรื่องยุทธิวิธีการหาทุน ซึ่งนำไปสู่การจัดประชุมระหว่าง Bryn Mawr College, Barnard College และ Radcliffe College ตามมาอย่างต่อเนื่องอีกเป็นทศวรรษ

และเมื่อปี ค.ศ.1927 ก็เป็นที่รู้กันดีว่ามหาวิทยาลัยสตรีทั้งเจ็ดแห่งนี้รวมตัวกันภายใต้ชื่อเรียกว่า Seven Sisters ตามจำนวนลูกสาวทั้งเจ็ดของแอตลาสในเทวตำนานกรีก โดยยังจัดประชุมครั้งต่อๆมาในเรื่องอื่นๆ เดิมทีมหาวิทยาลัยสตรีเล็กๆ แต่ทรงเกียรติเหล่านี้ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่หญิงสาวจากตระกูลดีในอเมริกาเทียบเท่ากับ Ivy League ก่อนที่มหาวิทยาลัยทั้งหลายของอเมริกาจะกลายเป็นสหศึกษาอย่างปัจจุบัน Seven Sisters ประกอบด้วย

  • Barnard College มหาวิทยาลัยสตรีที่มีความสัมพันธ์กับ Columbia University ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
  • Bryn Mawr College มีความสัมพันธ์กับ Haverford College และ Swarthmore College
  • Mount Holyoke College มีความสัมพันธ์กับ Dartmouth College มีนักเรียนหญิงไทยที่ได้ทุนฟุลไบรท์และทุนพระราชทานจบจากที่นี่มากมาย
  • Radcliffe College ถูกยุบรวมกับ Harvard University จึงไม่มีอีกต่อไป
  • Smith College เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์กับ Yale University โดยเป็น 1 ใน 5 College Consortium เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในละแวกเดียวกันคือ Amherst College, Mount Holyoke College, Hampshire College และ University of Massachusetts at Amherst ตัวอย่างความผูกพันอันใกล้ชิดระหว่าง Smith College กับ Yale University ก็เมื่ออดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุช ซึ่งเรียน Yale University พบรักกับบาร์บาร่า ซึ่งเรียนอยู่ Smith College
  • Wellesley College เป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรกับ MIT และ Harvard University ฮิลลารี คลินตันจบจากที่นี่ เป็นแรงบันดาลใจให้มีผู้สมัครเรียนที่นี่ตามเธอเป็นจำนวนมาก
  • Vassar College เป็นมหาวิทยาลัยสหศึกษาในปี 1969

Powered by HELLO! Education