สุขภาพจิต เริ่มเข้ามาเป็นปัญหาที่พบเจอได้ของวัยรุ่นในทุกวันนี้ ทั้งอาการเครียด, โรคซึมเศร้า, ความวิตกกังวลต่างๆ ทั้งที่เกิดจากการเรียน การสอบ การใช้ชีวิตในสังคม การโดนกลั่นแกล้ง เรื่องทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับวัยเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมกันเลยทีเดียว

คณะบริหารการศึกษารัฐฟลอลิดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ลงความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำเนื้อหาเรื่อง “สุขภาพ” บรรจุลงในแบบเรียนของโรงเรียนรัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นการศึกษาในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ชั่วโมง/ปี

โดยเนื้อหาที่จะทำการบรรจุลงไปจะเรียงไปตั้งแต่ การรับรู้อาการสุขภาพจิต, การแสดงออกของอาการในรูปแบบต่างๆ, การของความช่วงเหลือจากคนรอบๆ ตัว, การรับความช่วยเหลือสำหรับตัวเองและผู้อื่น, รวมไปถึงสิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ควรพูดเมื่อคนรอบตัวกำลังเผชิญกับปัญหา

ซึ่งที่มาที่ไปของแนวคิดการบรรจุเนื้อหาเรื่องสุขภาพลงในหลักสูตรของเด็กๆ ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้หน้าจอและสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของวัยรุ่น รวมถึงมีรายงานเพิ่มเติมออกมาว่า 1 ใน 5 ของเยาวชนในฟลอลิดา กำลังประสบกับปัญหาสุขภาพจิตก่อนอายุ 25 ปี

และการศึกษาเรื่องสุขภาพจิตจะได้รับความร่วมจากมูลนิธิ Hope for Healing ของ First Lady รัฐฟลอริดา Casey DeSantis ในการจัดทำเว็บไซต์รวบรวมเนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อนักเรียนและผู้ปกครอง

ฟลอลิดา จัดว่าเป็นรัฐที่ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกร้องให้มีการบรรจุเนื้อหาดังกล่าวลงให้หลักสูตรการเรียนการสอนหลังจากที่รัฐเวอร์จิเนีย และนิวยอร์ก ได้ทำการเพิ่มเนื้อหาเรื่องนี้ลงบทเรียนไปเรียบร้อยแล้ว

ชาวฟลอริดาเรียกร้องการเรียนรู้เรื่อง สุขภาพจิต เตรียมบรรจุลงบทเรียนสำหรับเด็กประถม 6 ขึ้นไป

อ้างอิงจาก :