สำหรับ มหาวิทยาลัยระดับโลก ถ้าจะบอกว่าวิชาคอมพิวเตอร์เป็นเทรนด์ที่กำลังก้าวหน้ามากที่สุดในทศวรรษนี้ และกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจมากขึ้นทุกปีๆ 20 อันดับสถาบันต่อจากนี้เป็นการจัดอันดับโดย World University Rankings ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยระดับโลก ที่เป็นเลิศด้านวิชาคอมพิวเตอร์ บางแห่งสอนแบบเจาะลึก และบางแห่งก็เน้นภาคทฤษฎี และบางแห่งก็เน้นภาคปฏิบัติ

5 อันดับแรกทางด้านคอมพิวเตอร์ตกเป็นของ

20 อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่เป็นเลิศด้านวิชาคอมพิวเตอร์

University of Oxford

ถึงแม้วิชาคอมพิวเตอร์จะเป็นสาขาใหม่่ที่เพิ่งถือกำเนิดได้ไม่นาน ทว่าภาควิชานี้ของ University of Oxford จัดเป็นหนึ่งในภาควิชาที่เก่าแก่ที่สุดของเกาะอังกฤษเลยทีเดียว ภายใต้ชื่อ Oxford University Computing Laboratory ภาควิชานี้สอนนักศึกษาปริญญาตรีและฝึกการทำวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาโท หัวข้อหลักของวิชานี้ที่ทำการสอนมีทั้ง Computational Biology, Quantum Computing, Information Systems, Software Verification, Software Engineering และ Computational Linguistics ผู้ที่ได้เข้าเรียนที่นี่จะได้ใช้ชีวิตกินอยู่และเข้าสังคมในสถาบันทรงเกียรตินี้ และได้รับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์และปรัชญา

20 อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่เป็นเลิศด้านวิชาคอมพิวเตอร์

ETH Zurich

สถาบันนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการพัฒนาซอฟท์แวร์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และก่อตั้งเป็นภาควิชาในปีค.ศ.1981 เปิดสอนหลากหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็น Computational Intelligence, Networks and Distributed Systems, Algorithms and Theory และ Information Security นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้ร่วมทำวิจัยกับบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น ไมโครซอฟท์ กูเกิล และดิสนีย์

20 อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่เป็นเลิศด้านวิชาคอมพิวเตอร์

Stanford University

ก่อตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์เมื่อปีค.ศ. 1965 ทำวิจัยในหลายด้านรวมทั้ง Artificial Intelligence, Robotics, Foundation of Computer Science, Scientific Computing และ Programming Systems และยังเน้นการทำวิจัยแบบสหวิทยาการครอบคลุมทางด้านเคมี พันธุกรรม ภาษาศาสตร์ ก่อสร้างและการแพทย์ อาคารเรียนวิชานี้ใช้ชื่อเกตส์ คอมพิวเตอร์ ซายแอนซ์ ตามชื่อของบิล เกตส์ซึ่งบริจาคเงิน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการก่อสร้าง

 

20 อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่เป็นเลิศด้านวิชาคอมพิวเตอร์

University of Cambridge

ภาควิชานี้นอกจากจะสอนนักศึกษาปริญญาตรีแล้ว ยังเปิดสอนนักศึกษาปริญญาโทด้วย ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสู่ปริญญาเอกทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเน้นทางด้าน Artificial Intelligence, Security, Graphics and Interaction และ Computer Architechture

Massachusetts Institute of Technology

ศิษย์เก่าของที่นี่โดยมากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทรงอิทธิพลซึ่งมีทั้งที่โด่งดังระดับประเทศและระดับโลก จนทางสถาบันสามารถประกาศอย่างมั่นใจว่า นักเรียนของเราเปลี่ยนแปลงโลก นักศึกษาของที่นี่จะได้รับการสอนให้สามารถพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ และงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นการคำนวณความเสี่ยงทางการเงินในการใช้พลังงานทดแทนฯ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ซึ่งเน้นทฤษฎีและการแก้ปัญหาในภาคปฏิบัติ นักศึกษาที่จบสถาบันนี้กลายเป็นนักออกแบบวิดีโอเกมส์ ทำงานกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ วิจัยเรื่องหุ่นยนต์ และเข้าทำงานในบริษัทใหญ่อย่างกูเกิลและไมโครซอฟท์

ที่มา : World University Rankings