Ai-Da เป็นชื่อ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ สิ่งที่มนุษย์อย่างเราพัฒนาเพื่อให้ก้าวเข้ามาทำงานทดแทนแรงงานที่กำลังจะขาดแคลนในอนาคต จนวันนี้ นอกจากที่AI จะได้รับหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับเรา Ai-Da หุ่นยนต์ AI ได้ก้าวเข้ามาสร้างความสุนทรีย์ ด้วยผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากปัญญาประดิษฐ์ของเธอเอง

Aidan Miller เจ้าของห้องแสดงภาพชาวอังกฤษ ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์จาก University of Oxford สร้างAi-Da หุ่นยนต์ AI นักวาดภาพขึ้นมา และตั้งชื่อของเธอว่า “Ai-Da” ตามชื่อของ Ada Lovelace นักคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

Ai-Da เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเดิน พูด หยิบจับอุปกรณ์สำหรับวาดภาพได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ Ai-Da ยังมีอัลกอริทึมที่รองรับการเรียนรู้ทำให้สามารถสอนตัวเองและยังถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดลงไปในงานศิลปะได้ โดยผลงานของ Ai-Da ประกอบไปด้วยภาพวาด 8 ชิ้น, ผลงานระบายสี 20 ชิ้น, งานปั้น 4 ชิ้น และวีดีโออีก 2 ตัว

ซึ่งผลงานของ Ai-Da กำลังถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศเกี่ยวกับภัยสิ่งแวดล้อม ‘Unsecured Futures’ ที่ The Barn Gallery ที่ St.John’s College University of Oxford ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม นับว่าเป็นหุ่นยนต์ AI ตัวแรกของโลกที่มีงานนิทรรศการศิลปะเป็นของตัวเอง

อ้างอิงจาก