สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการศึกษามากที่สุดประเทศหนึ่ง ด้วยทำเลที่ตั้ง และการเป็นศูนย์รวมในหลายด้าน ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยจึงเลือกสวิสเป็นสถานที่ติดอาวุธทางปัญญาให้กับบุตรหลานของตน เพื่อความพร้อมสำหรับการศึกษาขั้นสูงในอนาคต

และนี่ก็คือ 8 สิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจส่งลูกเข้าโรงเรียนประจำที่สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ ไม่เคยมีปัญหาสังคม

รวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ มีความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ มีการศึกษาหลากหลาย ไม่เพียงแต่เรื่องวิชาการเท่านั้น แต่รวมถึงจริยธรรม สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก นักเรียนได้ซึมซับภาษาและวัฒนธรรมหลากหลาย ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาเลียน

วัยที่เหมาะส่งลูกเข้าโรงเรียนประจำ

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็กและผู้ปกครอง หากส่งไปตั้งแต่เด็กยิ่งเรียนรู้และซึมซับภาษาได้ง่าย ทำให้มีทางเลือกในอนาคตมากขึ้น แต่ถ้าส่งไปตอนไฮสคูล เด็กจะรู้ตัวเองว่าควรเลือกศึกษาต่อในระบบไหน เช่น A Level หรือ IB หรือ High School Diploma

โรงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัด

หากไปในช่วงประถม โรงเรียนจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ควบคู่กับการเรียนภาคปกติ หลังจากเก่งภาษาอังกฤษแล้ว จะมีโอกาสเรียนภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส หรืออิตาเลียนต่อไป แต่หากเลือกเรียนระบบการศึกษาใดระบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรืออิตาเลียน ทางโรงเรียนจะมีหลักสูตรภาษานั้นแบบเร่งรัดควบคู่ไปด้วย แต่หากไปเรียนไฮสคูล ภาษาอังกฤษควรอยู่ในเกณฑ์ดี แต่โรงเรียนหลายแห่งมีหลักสูตรเตรียมภาษาให้อยู่แล้ว

มีโรงเรียนประจำแบบหญิงล้วน

สวิตเซอร์แลนด์มีโรงเรียนประจำแบบหญิงล้วน แต่ไม่มีโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนบางแห่งขนาดเล็ก มีครู 1 คนต่อนักเรียน 8 คน ครูจึงมีเวลาเอาใจใส่ดูแลเด็กได้อย่างเต็มที่ขึ้น โรงเรียนในสวิตเซอร์แลนด์แต่ละแห่งมีจุดเด่นในแต่ละด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ สังคม ดนตรี กีฬาและศิลปะ

กิจกรรมพิเศษมีให้เลือกหลากหลาย

กิจกรรมพิเศษในโรงเรียนประจำมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกีฬาขี่ม้า กอล์ฟ เทนนิส ฟุตบอล ว่ายน้ำ เปียโน ไวโอลิน ร้องเพลง ศิลปะ สำหรับไฮสคูลอาจมีกิจกรรมกลุ่ม เช่น โต้วาที ชมรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำ ออกไปช่วยเหลือสังคมหรือเด็กด้อยโอกาส นักเรียนต้องทำกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง

สอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำ 100%

เด็กทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อังกฤษ ยุโรป หรือประเทศบ้านเกิดของแต่ละคน โดยสามารถเรียนแขนงวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคม ศิลปะฯลฯ

ทำความเข้าใจระบบการศึกษา

ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจระบบการศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ชมสถานที่ พบปะศิษย์เก่า ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน ดูว่าหากลูกหลานเข้าไปเรียนแล้วจะสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กให้ดีขึ้นได้อย่างไร หรือสถาบันจะพัฒนาจุดอ่อนของเด็กให้กลายเป็นจุดแข็งหรือจุดเด่นได้อย่างไร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปีละ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้เพราะเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

Powered by HELLO! Education