หมดปัญหาเรื่องการอยู่ไกลบ้าน แถมยังประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการเรียนออนไลน์ ที่ช่วยให้คุณสะดวกสบายเรื่องตารางเวลา และไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ 

IE Business School

ประเทศสเปน ชื่อหลักสูตร Global MBA

ครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับของ Financial Times มาแล้วถึง 4 ปีซ้อน กำหนดเวลาเรียนตามหลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาเฉลี่ยในการจบหลักสูตรอยู่ที่ 1.5 ปี เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแล้ว จะมีการนัดสัมภาษณ์กับคณะกรรมการรับสมัคร หรือนัดพบกับตัวแทนของมหาวิทยาลัย ซึ่งประจำการอยู่ที่สำนักงานของมหาวิทยาลัยใน 25 ประเทศทั่วโลก เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนแล้ว สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้อย่างสะดวกสบายผ่านทางแอพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า “วิทยาเขตเสมือนจริง” (Virtual Campus)

โดยมีสองแผนการเรียนให้เลือก แบบที่หนึ่ง เป็นการเรียนแบบ Face to Face ร้อยละ 20 และออนไลน์ ร้อยละ 80 แบบที่สอง เป็นการเรียนแบบ Face to Face ร้อยละ 40 และออนไลน์ ร้อยละ 60

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.ie.edu/business-school/degrees/global-mba/

Warwick Business School

ประเทศอังกฤษ ชื่อหลักสูตร Warwick MBA by Distance Learning

เป็นสถาบันที่ครองอันดับสองในการจัดอันดับของ Financial Times มา 5 ปีซ้อน มีการกำหนดระยะเวลาเรียนไว้ที่ 5 ปี เวลาเฉลี่ยของการจบหลักสูตรอยู่ที่ 4 ปี (ปรับเปลี่ยนได้ทุกปี) และผู้ที่มีระดับการเรียนอยู่ใน Top 20 ของชั้นเรียน สามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้ แผนการเรียนของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย Face to Face 5 days module ซึ่งแล้วแต่ผู้เรียนจะกำหนดและนัดหมายเวลา และ Warwick Week ซึ่งผู้เรียนจะต้องมาร่วมชั้นเรียน และทำงานร่วมกัน 2 ครั้งในปีแรกของการเรียน เป็นเวลา 3-5 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.wbs.ac.uk/courses/mba/distance-learning/

University of Florida : Hough

ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหลักสูตร Internet MBA

มีหลักสูตรการเรียนทั้งแบบ 1 ปี และ 2 ปี และมีการจำกัดขนาดชั้นเรียน เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน แม้การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะผ่านทางระบบออนไลน์ แต่หลักสูตรก็กำหนดให้ผู้เรียนพบกันในวันเสาร์อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัย ทุกๆสี่เดือน โดยวันเสาร์มักจะเป็นการสอบปลายภาคและพรีเซนต์งาน ส่วนวันอาทิตย์ ผู้เรียนจะได้พบกับคณาจารย์และเริ่มต้นเทอมการเรียนใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://floridamba.ufl.edu/online/

Northeastern University : D’Amore Mckim

ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหลักสูตร Online MBA

การเรียนการสอนของที่นี่เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูง เพราะผู้เรียนสามารถทำสอบและส่งงานต่างๆผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างเต็มร้อย โดยไม่ต้องไปเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยเลย

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://onlinebusiness.northeastern.edu/neu-mba

Indiana University

ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหลักสูตร Kelley Direct Programs : Online MBA

หลักสูตรนี้กำหนดให้ผู้เรียนต้องมาร่วมเรียนและทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยปีละครั้ง เรียกว่า Kelley Connect Week ครั้งแรกเมื่อเริ่มต้นเรียน และครั้งที่สองเมื่อขึ้นปีที่สองของการเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://kelley.iu.edu/onlinemba/

Durham University Business School

ประเทศอังกฤษ ชื่อหลักสูตร Global MBA

แม้จะกำหนดระยะเวลาเรียนของหลักสูตรที่ 3 ปี แต่ระยะเวลาการจบหลักสูตรการศึกษาของผู้เรียนโดยเฉลี่ยกลับอยู่ที่ 3.5 ปี แม้ว่าการเรียนการสอน การทำกิจกรรมและสัมมนาของหลักสูตรนี้จะผ่านระบบออนไลน์ แต่ก็จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมเรียนและทำกิจกรรมปีละครั้ง เป็นเวลาสองสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสการเรียน MBA อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.dur.ac.uk/business/programmes/mba/online-mba-room/

Babson College : Olin

ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหลักสูตร Babson MBA Blended Learning Program

พบว่าผู้ที่จบหลักสูตรสามารถทำรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงอย่างน่าพอใจ เป็นหลักสูตรที่ให้เวลาเรียนได้นานถึง 8 ปี ขณะที่ระยะเวลาเฉลี่ยในการจบหลักสูตรของผู้เรียนอยู่ที่ 2 ปี ด้วยความที่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรผสมผสาน ไม่ใช่การเรียนแบบออนไลน์อย่างเต็มที่ จึงมีข้อกำหนดให้ผู้เรียนต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนทุกๆ 7 สัปดาห์

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.babson.edu/admission/graduate/Pages/blended-learning-program.aspx

Syracuse University : Whitman

ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหลักสูตร MBA@Syracuse

ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 3.0 มีคะแนน GMAT 550 คะแนนขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 ปี หลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนการรับสมัครแล้ว จะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านทางระบบ video conference สำหรับการเรียนในหลักสูตรนี้กำหนดให้ผู้เรียนต้องเข้าโปรแกรม Residencies อย่างน้อย 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน เพื่อพบปะอาจารย์ผู้สอน เข้าเรียนและทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมรุ่น  Residencies โดยจะจัดให้มีปีละสี่ครั้ง ในเดือนเมษายน ที่ซีราคิวส์ นิวยอร์ค สำหรับเดือนตุลาคมจะพบปะตามเมืองสำคัญในสหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม จะจัดขึ้นตามประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://onlinebusiness.syr.edu/mba/

Bradford University School of Management

ประเทศอังกฤษ ชื่อหลักสูตร Distance Learning MBA

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์แบบเต็มร้อย ผู้เรียนไม่ต้องเข้าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดเลย

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.bradford.ac.uk/management/programmes/mba/distance-learning-mba/distance-learning-mba/

University of Nebraska-Lincoln

ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหลักสูตร University of Nebraska-Lincoln Online MBA

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องมีผลคะแนน GMAT 600 ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี และมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูง เพราะมีกำหนดระยะเวลาเรียนที่ยาวนานถึง 10 ปี โดยจัดการเรียนการสอนและการสอบผ่านระบบออนไลน์ชนิดเต็มร้อย ไม่กำหนดให้ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://cba.unl.edu/mba/program-information/online/

Powered by HELLO! Education