การไป เรียนต่อต่างประเทศ เป็นความฝันของหลายๆ คน แต่การไปอยู่ไกลบ้าน ไปยังที่ๆ เราไม่คุ้นเคย ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตทั้งภายในและภายนอกไม่น้อย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการออกไปศึกษาต่อ เรามาดูข้อดี ข้อได้เปรียบทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศกันค่ะ

เรียนต่อต่างประเทศ จะได้ความรู้เฉพาะทาง

การได้ไป เรียนต่อต่างประเทศ มีข้อดีที่หาไม่ได้จากที่อื่น ตรงที่ว่าหลักสูตรการศึกษาของเขาจะมีสาขาวิชาหรือคณะแปลกๆ ที่เราไม่สามารถหาเรียนได้ในไทย โดยหลักสูตรเหล่านี้ผ่านการออกแบบมาอย่างดีจากนักวิชาการที่เล็งเห็นช่องทางการเติบโตของตลาดแรงงานในสายต่างๆ แล้วเจาะลึกฝึกทักษะให้กับสายวิชานั้นแบบเน้นหนักไปเลย ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทั้งการเรียนคิดและเรียนทำ ตลอดระยะเวลาการเรียน 4 ปีของปริญญาตรี

ได้ใช้ภาษาสากลในการสื่อสาร

ระยะเวลา 4 ปี ในการเรียนระดับปริญญาตรี ที่ต่างประเทศ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงได้ใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการศึกษา ทำให้ได้รู้คำศัพท์ใหม่เพิ่มทุกวัน และที่สำคัญที่สุดก็คือ การสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติ

เรียนต่อต่างประเทศ ข้อได้เปรียบทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็นเชิงลึก คิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยหลักสูตรการศึกษาของต่างประเทศจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาทีละเล็กทีละน้อย ยิ่งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ทุกคนในห้องเรียนต้องกระตือรือร้นกับ topic ที่เรียน เราจะค่อยๆ ซึมซับแนวคิดแบบสากลและได้ปรับกระบวนความคิด การแสดงออก การสงสัยตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ และตั้งข้อสังเกตุที่ละเอียดมากขึ้น ส่งผลให้เราได้คิดในเชิงลึก คิดวิเคราะห์

ได้ท่องเที่ยว ได้ใช้ชีวิตสะสมประสบการณ์

ในช่วงวันหยุดก็จะมีโอกาสไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศที่ไปเรียน อย่าลืมเก็บของที่ระลึกอย่างเช่น ตั๋วรถไฟ รูปถ่าย และเขียนบันทึกการผจญภัย เพราะเราจะยังไม่รู้สึกว่ามันสุดยอดแค่ไหนจนกว่าจะถึงบ้าน

เรียนต่อต่างประเทศ ข้อได้เปรียบทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

เรียนต่อต่างประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งในจิตใจ

การออกไป เรียนต่อต่างประเทศ ที่การผลักดันให้เป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบตัวเองเร็วขึ้น เรียนรู้ผิดชอบด้วยตัวเอง เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งอยู่รอด สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง มีระบบการใช้ชีวิตของตัวเองเร็วขึ้น

ต่อวีซ่าหางานทำหลังจบการศึกษาได้

ในบางประเทศนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีหรือโท จะสามารถยื่นขอต่อวีซ่าแล้วหางานทำได้อีกระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งหลังจากนั้นก็จะยื่นขอวีซ่าทำงานระยะยาวต่อเลยก็ได้ ทำให้เปิดโอกาสที่ดีในอนาคตการทำงานต่อไป