เมื่อถึงช่วงเวลา ปิดเทอม ถ้าพูดถึงการไปซัมเมอร์แคมป์ในต่างประเทศ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักพิจารณาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ สองประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการส่งลูกหลานไปซัมเมอร์แคมป์ก็คือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ รองลงมาก็เป็นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ซึ่งลูกหลานจะได้ภาษากลับมาอย่างแน่นอน อีกทั้งยังจะได้ไปลองสำรวจโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่พวกเขาอยากเรียนในอนาคต มาดูกันว่าสถาบันไหนโดดเด่นเรื่องการจัดซัมเมอร์ได้โดนใจเด็กและผู้ปกครองที่สุด

สหรัฐอเมริกา

โปรแกรมที่นิยมมากได้แก่ โปรแกรม Discover California โดยเข้าแคมป์ที่ Citrus College มีคลาสภาษาอังกฤษ 18 คาบต่อสัปดาห์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น พาไปทัวร์ฮอลลีวูด เบเวอร์ลีฮิลล์ ดิสนีย์แลนด์ สตูดิโอยูนิเวอร์แซล ห้องสมุด Huntington ฯลฯ รับเด็กตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป และพักกับครอบครัวโฮมสเตย์

นอกจากนี้อเมริกายังมีโปรแกรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ นักเรียนที่จบมัธยมปลายสามารถสมัครเข้าเรียนโดยจะได้ร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ และบางโปรแกรมก็สามารถลงเรียนวิชาที่สนใจและเก็บหน่วยกิตมาใช้ได้ด้วย อาทิเช่น University of California Riverside (UCR) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Language Center ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา และ1 ใน10 วิทยาเขตของ University of California

อย่างไรก็ตามการเรียนจะใช้เวลามากกว่าซัมเมอร์แคมป์ปกติคือ หนึ่งเทอม (ราว 8 – 10 สัปดาห์) ถ้าในระดับแอดวานซ์ 12 สัปดาห์ – 9 เดือน และจะต้องมีคะแนน TOEFL หรือ IETLS ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อังกฤษ

ตัวอย่างโปรแกรมที่น่าสนใจช่วง ปิดเทอม สำหรับเด็กนักเรียนไทยได้แก่ Bede’ Summer School (Lancing) 13 – 18 ปี, Bede’s Summer School, The Dicker Center 12 – 17 ปี, Taunton International Senior Summer School 13 – 17 ปี และ Taunton International Summer School Junior 7 – 12 ปี

สถานที่เรียนของโปรแกรมข้างต้นเป็นปราสาทเก่าแก่ และหมู่บ้านในชนบทอันสวยงาม ตลอดช่วง 3 สัปดาห์ (บางโปรแกรม 6 สัปดาห์) นอกจากเรียนภาษาแล้ว เด็กๆ ยังจะได้ทำกิจกรรมน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น กีฬา สันทนาการ ศิลปะ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่ 995 ปอนด์ต่อสัปดาห์ – 3,450 ปอนด์ต่อคอร์ส (3 สัปดาห์)

ช่วงเวลาคือกลางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เลือกไปได้ตั้งแต่ 4-8 สัปดาห์ เดินทางพร้อมกันและจัดแยกไปตามโรงเรียนต่างๆ มีทั้งใน London, Southampton, Devon, Oxford เป็นต้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในอังกฤษ ค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่ 180,000- 320,000 บาท ขึ้นอยู่กับเมืองที่ไป หลักสูตรและระยะเวลา

ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์

สำหรับซัมเมอร์แคมป์ในนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นที่นิยมได้แก่เมือง Queenstown สถาบันที่จัดเช่น Southern Lakes English College มีโปรแกรมให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น General English Courses หรือ English Plus ซึ่งอย่างหลังนี้จะเน้นเรียนภาษาบวกสันทนาการที่เด็กๆ เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น Plus Golf, Plus Flying, Plus Volunteer Program, Plus Wine, Plus Fruit Picking เป็นต้น

แค่ฟังดูก็น่าสนุกแล้ว รับเด็กอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 300 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อสัปดาห์ ถูกแพงแล้วแต่กิจกรรมที่เลือก

Powered by HELLO! Education