มาร่วมกันสร้างสรรค์ ประดิษฐ์กระทงจากฝีมือและไอเดียของเด็กๆ กับ โรงเรียนไอพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้ง 2 แคมปัส

Krathong Making Workshop

  • Monday 11th November 2019
  • 2:30-4:00 PM
  • Price: 100 THB/ Family (All material included with refreshments)
    ** จำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับร่วมกิจกรรม

สำรองที่นั่งได้ที่

IPC 02-258-8105 และ assist.ipc@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/450794295560783/