Google Digital Garage แหล่งรวมคอร์สเรียนออนไลน์จาก Google แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน แน่นอนว่า “ทักษะทางภาษา” ก็เป็นอีกสิ่งจำเป็นที่คนในยุคนี้จะต้องมุ่งพัฒนา

English for Career Development (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ) คอร์สเรียนภาษาที่ได้รับการออกแบบโดย University of Pennsylvania และเน้นการสอนผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวตประจำวัน ที่มีความต้องการพัฒนาอาชีพสู่ระดับสากล

โดยคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่ การค้นหางาน, การเขียนใบสมัครงาน เรื่อยไปจนถึงการสัมภาษณ์งาน หลักสูตรการเรียนแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ

  1. แนะนำการหางานของตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกา
  2. การเขียน Resume อย่างมืออาชีพ
  3. การเขียนจดหมายสมัครงาน
  4. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการสมัครงาน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

สามารถดูรายละเอียดคอร์สการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ : https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/english-for-career-development

และนอกจากนี้ทาง Google Digital Garage ยังมีคอร์สเรียนอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในหมวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • Data and Tech
  • Digital Marketing
  • Career Development

ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ : https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage