สังคมออนไลน์ อีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะปัจจุบันเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่คาบเกี่ยวกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนบนอินเทอร์เน็ต การถูกคุกคาม (Bully) ในโซเชียลมีเดียจึงส่งผลกระทบกับชีวิตจริงเป็นอย่างมาก ดังนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ จึงเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้เอาไว้

“รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)” คอร์สเรียนออนไลน์จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยทางไซเบอร์ การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างปลอดภัย การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายในบ้านให้ปลอดภัย ให้ความรู้เรื่องไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) แก่ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

โดยคอร์สนี้จะมีการเรียนการสอนทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง เนื้อหาในการเรียนจะประกอบไปด้วย

  • ความหมาย ความสำคัญของ Social Network
  • การตั้งค่าเบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น
  • วิธีป้องกันภัยจากการเล่น Social Network
  • มารยาทในการใช้งาน Social Media
  • การหลีกเลี่ยงภัยไวรัสไซเบอร์
  • การตั้งค่า และกำหนดการใช้งานมือถืออย่างไรให้ปลอดภัย
  • รู้จักวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Bullying)
  • พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคอร์สการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ : https://thaimooc.org/courses/course-v1:BU-MOOC+bu001+2018_T1/about?fbclid=IwAR3ZRKOQzzGeeycbVWifkFRIWkh59elaNfrC1DTIEs0dV0-GLpCLLerYi2g

นอกจากจะเป็นการสอนแบบไม่เก็บค่าใช้จ่าย ในช่วงท้ายของการเรียนจะมีแบบทดสอบให้ผู้เรียนได้ทำ ซึ่งหากสามารถทำแบบทดสอบได้เกิน 50% ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย