ใช่ว่าการ ทำอาหาร จะเป็นเพียงกิจกรรมของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ความจริงแล้วกิจกรรมการทำอาหารเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากไปกว่านั้น เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถลับคมสมองทั้งสองซีก และยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อให้กับเด็ก ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะที่จำเป็นแก่ชีวิตในอนาคตด้วยเช่นกัน

A Little Something

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่า การทำอาหารสามารถสร้างพัฒนาการและเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทั้งอีคิวและไอคิว เป็นสิ่งที่เด็กส่วนใหญ่ทำได้ดี และบางครั้งดีเหนือความคาดหมายของผู้ใหญ่เสียด้วยซ้ำ และแปลกไปกว่านั้นเด็กๆ มักจะรับประทานอาหารที่ตัวเองลงมือทำ แม้จะมีส่วนผสมที่ปกติแล้วพวกเขาปฏฺิเสธ การทำให้เด็กๆ ได้ทำอาหารเอง จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เขาหลุดออกจากความเคยชินเดิมๆ และลองรับประทานอาหารใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อตัวเอง

ด้วยผลพิสูจน์นี้ A Little Something จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยออกแบบหลักสูตร Learning by Cooking ที่เน้นพัฒนาการเด็กแบบสองภาษาคือไทยและอังกฤษ ด้วยอุปกรณ์ทำอาหารสำหรับเด็กจากประเทศญี่ปุ่น เด็กๆ จะได้พัฒนากล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้หลักของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆ ผ่านการทำอาหาร เกิดความภูมิใจและมั่นใจในตนเอง สร้างสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว รวมถึงมนุษย์สัมพันธ์และทักษะทางสังคม จากการได้เข้าร่วมคลาสเรียนด้วยกัน

ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี กับหลักสูตรที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างรอบด้านด้วยความสนุก

ฝึกทักษะชีวิตด้วยการเรียนทำอาหาร

ปัจจุบันมี 5 สาขา

  • แร็กเก็ตคลับ สุขุมวิท 49 โทร. 089-142-1108
  • เซ็นทรัลปิ่นเกล้า โทร. 089-106-5166
  • เพลินนารี่มอลล์ วัชรพล โทร.081-406-8833
  • เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 099-272-7170
  • ที่อุดมสุข โทร.095-924-9326

ฝึกทักษะชีวิตด้วยการเรียนทำอาหาร

Chefu Town

เพราะเชื่อว่าเด็กในวัย 3-10 ปี ควรได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการสมองทั้งสองซีกพร้อมๆกัน  ไม่ว่าจะซีกขวาที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และซีกซ้ายที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ การใช้เหตุผล โรงเรียนสอนทำอาหารสำหรับเด็ก ChefuTown จึงสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ บนพื้นฐานการพัฒนาของเด็กในวัยนี้ ที่แต่ละกิจกรรม เด็กๆ จะได้รับการฝึกใช้สมองทั้งสองซีกพร้อมๆ กัน

เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการชั่งตวงวัตถุดิบ รู้จักหลักวิทยาศาสตร์จากการผสมสูตรอาหาร ได้ฝึกการใช้เหตุผลและวางแผนในแต่ละขั้นตอนของการปรุงเมนู ใช้ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะในการตกแต่งหน้าตาอาหาร เรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้งห้าที่ต้องใช้ในการปรุง พร้อมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสมองในช่วงสิบขวบแรกโดยตรง และฝึกการเข้าสังคมกับเพื่อนๆ วัยใกล้เคียงกัน

ฝึกทักษะชีวิตด้วยการเรียนทำอาหาร

หลักสูตรการสอน ทำอาหาร พัฒนาจากการเรียนรู้แบบ Visual Learning  ของญี่ปุ่น ที่เด็กๆ จะได้ทบทวนสูตรอาหารด้วยความทรงจำที่เป็นรูปภาพ แทนการท่องจำ ซึ่งจะแม่นยำและยาวนานกว่าการจดจำจากตัวอักษร เพราะสมองจะได้รับการกระตุ้นให้รู้จักคิดและวิเคราะห์ตามแผนผังภาพ ซึ่งมีผลดีต่อการพัฒนาไอคิวในระยะยาว

นอกจากเมนูตามหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนให้ใหม่อยู่เสมอแล้ว ยังเปิดให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์เมนูด้วยตัวเองตามต้องการ เชื่อว่าหลังจบคลาสไป เด็กๆ จะรักและสนุกกับการทำอาหารขึ้นอีกเป็นกอง

  • เปิดให้บริการที่เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ โทร. 081-856-9551

Powered by HELLO! Education