“โปรแกรมเเละประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยฟัง สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน” ผ่านเข้ารอบตัดสินในโครงการ Google Science Fair ผลงานการสร้างสรรค์จาก “น้องฮับ” เด็กชายเหมวิช วาฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการคัดเลือกให้

การสื่อสารถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ในปัจจุบัน “ความบกพร่องทางการได้ยิน” ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่มีผู้ป่วยได้รับผลกระทบกว่า 422 ล้านคน โดยน้องฮับได้สังเกตเห็นจุดบอดในตรงนี้ และมีแนวความคิดที่ต้องจะช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน

โดยแนวคิดหลักๆ ของ “โปรแกรมเเละประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยฟัง สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน” เกิดจากความช่างสังเกตบวกกับงานอดิเรกของน้องฮับ ซึ่งก็คือการเล่นดนตรี ครั้งหนึ่งขณะที่น้องฮับเล่นกีต้าร์ โดยที่ไม่ได้ต่อกับเครื่องขยายเสียง เสียงกีต้าร์ที่ออกมานั้นเบามาก น้องจึงลองนำคางไปแตะที่ตัวกีต้าร์เพื่อฟังเสียง ปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินนั้นดังขึ้น แปลว่าการสัมผัสถึงความสันสะเทือนของคลื่นเสียง มีความสัมพันธ์ต่อการได้ยิน

เด็กไทยวัย 13 ขวบ พัฒนาโปรแกรมเข้ารอบ Google Science Fair

จากสมมติฐานดังกล่าวนำมาสู่ แนวคิดประดิษฐ์เครื่องช่วยฟัง เพื่อนำไปใช้กับคนพิการทางหู ก่อนจะพัฒนาเป็นโปรเจกต์การทำเครื่องช่วยฟัง และพัฒนาโปรแกรมฝึกการออกเสียงขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

และมีการนำแนวความรู้เรื่อง การบังคับกระบังลม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้ในการร้องเพลง มาช่วยฝึกให้ผู้พิการทางการได้ยินได้ทดลองเปล่งเสียงพูด ควบคู่ไปกับการใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง เสริมสร้างความมั่นใจในการออกเสียง ลดอุปสรรคทางการเรียนรู้ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

หลังจากน้องที่ได้ส่งโปรเจกต์ดังกล่าวเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Google Science Fair ก็ได้ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 20 ท้ายของโครงการ สร้างสถิติใหม่เป็นเด็กไทยคนแรกที่เข้าถึงรอบ 20 คนสุดท้าย ไปสู่รอบตัดสินในเดือนกรกฎาคม 2562

ขอบคุณภาพประกอบจาก : ข่าวเวิร์คพอยท์