วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
มหาวิทยาลัย

Raffles International College
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

15 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540

About us

Raffles International College วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มาตรฐานระดับสากล ตั้งอยู่ในย่าน บางพลี สมุทรปราการ เปิดสอน หลักสูตร วิชาด้านการออกแบบและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภายใต้การร่วมมือทางวิชาการอย่างเต็มรูปแบบกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษอย่าง มหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย ประเทศอังกฤษ (Northumbria University) มี ค่าเทอม อยู่ที่ 295,000 - 1,700,000 ตลอดหลักสูตร

Raffles International College วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มาตรฐานระดับสากล เปิดสอนวิชาด้านการออกแบบ (Design), บริหารธุรกิจ (Management), จิตวิทยา (Psychology) และ ปัญญาประดิษฐ์ (Information Systems in AI)

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นมหาวิทยาลัยในเครือของ Raffles Education Corporation สถาบันชั้นนำทางด้านการศึกษา ที่มีสาขาอยู่ใน 10 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น อิตาลี, จีน, อินเดีย, สิงคโปร์ ฯลฯ รวมถึงประเทศไทย โดยเปิดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด
Cropped 2020 2 10 12 34 14
Cropped 2020 2 10 12 34 30
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ สถาบันชั้นนำทางด้านความคิดและการออกแบบ ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติหลายรางวัล เปิดการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบหลากหลายแขนง อาทิ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น, สาขาวิชาการตลาดแฟชั่น, สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก, สาขาวิชาการออกแบบและตกแต่งภายใน, สาขาวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ยังการเรียนการสอนในหลักสูตร สาขาวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจอีกทั้งหมด 5 สาขาวิชาด้วยกัน ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
Cropped 2020 2 10 13 46 34

หลักสูตรที่เปิดสอนใน Raffles International College

ที่ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ 2 ระยะเวลาเรียน โดยทางด้านสาขาการออกแบบต่างๆ จิตวิทยา และปัญญาประดิษฐ์ นั้น จะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 3 ปี และสาขาบริหารธุรกิจ จะใช้เวลาเรียน 2.5 ปี เมื่อนักศึกษาเรียนจบใน 2 ปีแรกนั้น จะได้รับวุฒิอนุปริญญาขั้นสูง หรือ Advanced Diploma

และหากเรียนจนจบในปีสุดท้ายจะได้วุฒิปริญญาตรี Bachelor Degree จาก Raffles University

หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 3 ปี
สาขาการออกแบบ

● สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
● สาขาวิชาแฟชั่นธุรกิจ (Fashion Marketing and Management)
● สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (Visual Communication Design/Graphic Design)
● สาขาวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย (Digital Media Design/Multimedia Design)
● สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)
● สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
 
Cropped 2020 2 10 12 33 13
Cropped 2020 2 10 12 33 34
Cropped 2020 2 10 12 33 50
 หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 2.5 ปี 
 สาขาบริหารธุรกิจ

● สาขาผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม
   (Entrepreneurship and Small Business Operation)
● สาขาการตลาด (Marketing)
● สาขาการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   (Tourism and Hospitality Management)
● สาขาการบริหารจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
   (Supply Chain and Logistics Operation)
● สาขาการบัญชี (Accounting)
● สาขาการเงิน (Finance)

 หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 1 ปี 

● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
   Master of Business Administration (MBA)

● การจัดการด้านดีไซน์ 
   Master of Art In Design Management (from Coventry University)
Cropped 2020 2 10 12 18 57

ค่าเทอม Raffles International College

ดูรายละเอียนเพิ่มเติมได้ที่ : Admission & Tuition Fee

Gallery