มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3 หมู่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220, 10220

  • Phone

    02-544-8000