มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000, 34000

  • Phone

    045-352-000 -29