มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000, 48000

  • Phone

    042-532-477 -8