พบ 185 ผลลัพธ์สำหรับการค้นหา ‘University‘

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
Chulalongkorn University Demonstration Secondary School

254 ซอยจุฬาฯ 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 10200

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (secondary)

176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เอบีซี แพทเวยส์
ABC Pathways International Kindergarten

92/32 ซอยทวีสุข ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University

2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

 • Website
 • Phone

  02-251-3934

โรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
Assumption College

26 ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 40 บางรัก, กรุงเทพมหานคร, 10500

มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
Raffles International College

15 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540

ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
AUA Language Center

319 ชั้น 21 จัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900

โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University International Demonstration School

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม , 73170

 • Phone

  02-408-8555

มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 • Phone

  073-460-205

มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 • Phone

  02-104-9099

มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 • Phone

  053-695-438

มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 • Phone

  073-642-721 -2

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Phone

  038-102-222

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Phone

  02-849-6000

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

 • Phone

  045-283-770 -2

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 • Phone

  02-172-9623 -26

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 • Phone

  034-388-555

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 • Phone

  045-617-971 -2

123 ... 10 ถัดไป