พบ 194 ผลลัพธ์สำหรับการค้นหา ‘University‘

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (secondary)

176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
Chulalongkorn University Demonstration Secondary School

254 ซอยจุฬาฯ 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University

2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

 • Website
 • Phone

  02-251-3934

โรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
Assumption College

26 ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 40 บางรัก, กรุงเทพมหานคร, 10500

มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
Raffles International College

15 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 10200

Rangsit University
Rangsit University

 • Website
 • Phone

  02-791-5500

Mahidol University
Mahidol University

 • Website
 • Phone

  02-206-2000

Assumption University of Thailand (ABAC)
Assumption University of Thailand (ABAC)

โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University International Demonstration School

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม , 73170

 • Phone

  02-408-8555

Kasetsart University
Kasetsart University

 • Website
 • Phone

  02-562-0985

Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

 • Website
 • Phone

  02-218-2565

K.k. Cambridge International School
K.k. Cambridge International School

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 • Phone

  042-532-477 -8

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 • Phone

  034-388-555

มหาวิทยาลัย

สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันรัชต์ภาคย์

 • Phone

  02-319-8201 -3

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 • Phone

  038-358-137

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • Phone

  02-544-8000

123 ... 10 ถัดไป