พบ 193 ผลลัพธ์สำหรับการค้นหา ‘university‘

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University

2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

 • Website
 • Phone

  02-251-3934

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (secondary)

176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

โรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญ
Assumption College

26 ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 40 บางรัก, กรุงเทพมหานคร, 10500

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900

โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
Chulalongkorn University Demonstration Secondary School

254 ซอยจุฬาฯ 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
Raffles International College

15 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 10200

Assumption University of Thailand (ABAC)
Assumption University of Thailand (ABAC)

โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University International Demonstration School

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม , 73170

 • Phone

  02-408-8555

Kasetsart University
Kasetsart University

 • Website
 • Phone

  02-562-0985

Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

 • Website
 • Phone

  02-218-2565

Mahidol University
Mahidol University

 • Website
 • Phone

  02-206-2000

K.k. Cambridge International School
K.k. Cambridge International School

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 • Phone

  045-352-000 -29

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • Phone

  02-287-9600

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • Phone

  02-665-3777

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • Phone

  02-549-3333

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Phone

  02-849-6000

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

 • Phone

  045-283-770 -2

123 ... 10 ถัดไป