ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Universities

PLAYGROUP  Royce Royal

PLAYGROUP Royce Royal

โรงเรียนนานาชาติรอยส์ รอยัล (Royce Royal International School) กับกิจกรรม Playgroup ย่านพระราม2 ที่จะเปิดโอกาสให้คุณ และ บุตรหลาน ได้ใช้เวลาที่มีค่าร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ขอ
รู้จักกับ คณะเทคนิคทางการแพทย์ เรียนอะไร จบไปทำงานอะไรได้บ้าง

รู้จักกับ คณะเทคนิคการแพทย์ เรียนอะไร จบไปทำงานอะไรได้บ้าง

คณะเทคนิคการแพทย์ หรือคณะสหเวชศาสตร์ ชื่อคณะที่นักเรียนม.ปลาย โดยเฉพาะเด็กสายวิทย์ได้เห็นชื่อผ่านตากันมาบ้าง แน่นอนว่ายังมีอีกหลายคนยังที่ไม่รู้ว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนเหมือนกับแพทย์หรือเภสัชศาสตร์หรือเปล่า จบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนบ้าง รวมถึงจบมาแล้วทำงานอะไร วันนี้เรามารู้จักกับคณะนี้ให้มากขึ้นกัน เทคนิคการแพทย์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เทคนิคการแพทย์ (Medical technologist) เป็นสาขาวิชาชีพที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการรักษาของคุณหมอ มีหน้าที่ในการตรวจสอบระบบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและการติดตามการรักษา เช่น การตรวตสารชีวเคมีในเลือด, ปัสสาวะ, น้ำคัดหลั่ง, เซลล์เม็ดเลือด, การตรวจวิเคราะห์พยาธิ, การตรวจแยกชนิดและการทดสอบยาปฎิชีวนะ,...
ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนการศึกษาที่ให้นักเรียนได้เรียนเมืองนอกฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัด

ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนการศึกษาที่ให้นักเรียนได้เรียนเมืองนอกฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัด

ทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) หรือ ทุนคิง เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการใช้ทุน โดยจะมีทุนทั้งหมด 9 ทุน จำนวน 3 หน่วย นักเรียนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงนั้น หลังจากจบจากการศึกษา ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานให้กับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อชดใช้ทุน มีเพียงข้อกำหนดให้ผู้รับทุนเดินทางกลับมาทำงานในประเทศไทยตามระยะเวลาที่ไปศึกษาเท่านั้น แต่หากได้รับทุนแล้วไม่กลับมาทำงานในประเทศไทย ก็จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไปนั่นเอง การที่จะได้รับ ทุนเล่าเรียนหลวง นี้ จะต้องสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุน ปัจจุบันสำนักงาน...

1 2 16 17