ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Universities

ต้อนรับปีการศึกษาให้พร้อมส่วนลดสุดพิเศษจาก Panyaden International School

ต้อนรับปีการศึกษาให้พร้อมส่วนลดสุดพิเศษจาก Panyaden International School

Panyaden International School โรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบา
การสอบ IGCSE คืออะไร สำคัญต่อการศึกษาในอนาคตแค่ไหน

การสอบ IGCSE คืออะไร สำคัญต่อการศึกษาในอนาคตแค่ไหน

การสอบ IGCSE การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรได้รับการยอมรับหรือวางมาตรฐานเอาไว้ในเครือสหราชอาณาจักร หรือ ระบบอังกฤษ ซึ่งสามารถสอบได้ทั้งนักเรียนไทยและนานาชาติ ซึ่งคะแนนสอบ IGCSE จะนำไปใช้พิจารณาเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติของประเทศไทย และยังสามารถใช้ได้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วโลก การสอบ IGCSE คืออะไร การสอบIGCSE นั้น จะต้องเลือกสอบ 5 วิชาด้วยกันโดย 5 วิชานี้ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐาน ฟัง, พูด, เขียนภาษาอังกฤษ...
รู้จักกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร มารู้จักกับมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 แต่เดิมเป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากนั้นจึงได้ยกฐานะขึ้นมาเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร” นั้น ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลก และทรงเคยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อน คณะที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต :...

1 2 16 17