สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก SkyRocket
ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

SKYROCKET English School for Kids
สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก SkyRocket

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น G 585 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร, 10260

About us

SKYROCKET English School for Kids โรงเรียน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก พัฒนาทักษะ และ เตรียมความพร้อม ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ นำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมาใช้เป็นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แต่ยังคงไว้ด้วยพื้นฐานของการใช้เทคนิค Communicative Language Teaching ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา กรุงเทพมหานคร

SkyRocket สถาบันสอน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 2.5-12 ปี  นำเอาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอน พร้อมปูพื้นฐาน Communicative Language Teaching การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรของ Skyrocket สร้างขึ้นโดย NetDragon ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ผสานกับเทคโนโลยีจาก Promethean เด็กๆ จะได้สัมผัสกับการเรียน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ผ่านเทคโนโลยีสือการสอนระดับโลก ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาผ่านกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ ซึ่งได้รับการยอมรับจาก Cambridge English Young Learners (YLE)
ในทุกห้องเรียนจะมี Promethen ActiveBoard อุปกรณ์แบบโต้ตอบ (interactive board) แบบมัลติทัช (multi-touch) สามารถใช้พร้อมกันได้หลายคน  (multi-user) ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ร่วมกันของนักเรียน การทำงานในกลุ่มร่วมกัน และการเรียนรู้แบบป็นผู้นำการเรียน หรือ student-led learning
Cropped 2020 0 2 16 43 20
Cropped 2020 0 2 16 43 34
Cropped 2020 0 2 16 43 50
Skyrocket เน้นการเรียนการสอนบน พื้นฐานของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT- Communicative Language Learning) เด็กๆ จะได้รู้จักกับโครงสร้างและฟังก์ชั่นของภาษาอังกฤษ รวมถึงคำศัพท์ต่างๆ เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีบท ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นแบบทดสอบหรือเกมส์ภาษาอังกฤษที่สนุกและให้ความรู้ เน้นที่การฝึกฝนเป็นหลัก สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กๆ
 คอร์สเรียนหลัก 
 • PRE SCHOOL 1.5-3.3 ปี
 • ROCKETEER 2.3-4.5 ปี
 • PRE FLIGHT 4.5-6 ปี
 • CADETS 7-8 ปี
 • PILOTS 9-10 ปี
 คอร์สกิจกรรมเสริมพัฒนาการ 
 • TECH TIME เรียนการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี
 • LET’S DO THIS เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
 • BUSY HANDS พัฒนาศักยภาพและจินตนาการผ่านการทำงานศิลปะ
 • BRAIN BUZZ สอนให้น้องๆ คิดบวก และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • LETTERS AND MORE เรียนรู้สิ่งรอบๆ ตัวผ่านทางตัวอักษรและสัญลักษณ์
 • STORY TIME เปิดจินตนาการของน้องๆ ผ่านนิทาน
 • IT’S A SPECIAL DAY การจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกันในทุกๆ เดือน เช่น ปาร์ตี้วันเกิด ฮาโลวีน..
Cropped 2020 0 2 16 45 45
Cropped 2020 0 2 16 46 4

 PRESCHOOL (เต็มวัน) 

หลักสูตร Preschool ของสกายร็อคเก็ต คือการ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นก่อนเข้าอนุบาล แถมยังได้ในเรื่องภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วย

ตลอดวัน น้องๆจะได้ฝึกทักษะผ่านกิจกรรม ทั้งหมด 3 คลาส ที่ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมพัฒนาการด้านต่างๆที่น้องๆควรได้ฝึกฝนตามวัย พร้อมได้เรียนรู้การมีเพื่อนใหม่ ในช่วง Free Play และ Circle time

เวลาเรียนจันทร์ – ศุกร์: 9.00 – 18.00 (รับ-ส่ง น้องๆเมื่อไหร่ก็ได้ ภายในช่วงเวลา)
ลงทะเบียนเรียน : 081-302-2570
LINE : @SkyRocketSchool
SkyRocket ทั้ง 4 สาขา

 CentralPlaza Bangna 

G Floor (near McDonald's) Bangkok

 Central  Festival EastVille 
2nd Floor (B2S Zone) Bangkok
 Bambini Villa 
Sukhumvit 26 2nd Floor Bangkok

 The Crystal Ratchapruek 
3rd Floor Nonthaburee

Gallery