Pingu`s English School
ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

Pingu`s English School
Pingu`s English School

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า ชั้น 16, เลขที่ 4,4/1-2,4/4 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

About us

Pingu`s English School โรงเรียนสอน ภาษาอังกฤษเด็กเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนอนุบาล (3 - 9 ขวบขึ้นไป) เพราะการเรียนภาษาอังกฤษ ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งส่งผลดีต่อตัวเด็กๆ เท่านั้น Pingu`s English School ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า ชั้น 16 กรุงเทพมหานคร

Pingu`s English School โรงเรียนสอน ภาษาอังกฤษเด็กเล็ก ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า ชั้น 16 กรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนอนุบาล (3 - 9 ขวบขึ้นไป)

เพราะการเรียนภาษาอังกฤษ ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งส่งผลดีต่อตัวเด็กๆ เท่านั้น โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ เน้นการสอนเทคนิคทางภาษาต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยสอดแทรกความสนุกสนานเข้ามาเป็นหัวใจหลักของการเรียนการสอน ด้วยการจัดเตรียมบรรยากาศที่เน้นความน่ารักสดใส ช่วยเสริมสร้ามความความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็ก
โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สร้างหลักสูตรการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเด็กเล็ก ด้วยประสบการณ์กว่าศตวรรษจากเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมทั้งประยุกต์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคนิคทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน
Cropped 2019 10 6 17 57 24
Cropped 2019 10 6 17 57 38

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการหลากหลายประเทศ รวมทั้งคณะวิชาการศึกษาของ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุได้พัฒนาหลักสูตร ภาษาอังกฤษเด็กเล็ก มากมายสามารถใช้ได้กับนานาประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างทั่วโลก


คอร์สต่างๆ ใน Pingu’s English School

  • Pingu’s English Level 1 – for children aged 3-4
  • Pingu’s English Level 2 – for children aged 4-5
  • Pingu’s English Level 3 – for children aged 5-6
  • Pingu’s English Level 4 – for children aged 6-8
Cropped 2019 10 6 18 5 20
ที่โรงเรียน ภาษาอังกฤษเด็กเล็ก พิงกุเราให้ความสำคัญกับ "ความมีส่วนร่วม" เพราะเราตระหนักดีว่าเด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาได้มีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม การเรียนการสอนของที่นี่จึงเน้นให้เด็กๆ ได้มีโอกาสลงมือทำแบบฝึกหัด งานฝีมือต่างๆ เพื่อดึงความสนใจในการเรียนภาษาและพัฒนาศักยภาพภายในตัว

มากกว่าความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ ทาง Pingu’s English School ได้สอดแทรกการเตรียมความพร้อมให้เหล่าเด็กๆ นักเรียนของเราสามารถไปโรงเรียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้เหล่าเด็กๆ คุ้นเคยกับตารางเรียนของโรงเรียนและแนะนำให้รู้จักกับทุกสิ่งรอบๆ ตัว ตั้งแต่ความสังคม พฤติกรรม ไปจนถึงการคำนวณ ทักษะด้านไอที และงานฝีมือ

Gallery